Koldings virksomheder er optimistiske, når det gælder den fremtidige vækst. Det viser den seneste konjunkturanalyse, som Business Kolding har udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhvervsfremme, DEF.

19. september 2017

Når medlemsvirksomhederne i Business Kolding skal svare på deres forventede omsætning, så svarer 64 %, at de forventer bedre omsætningstal indenfor det kommende halve år. Derudover lyder svarerne fra 26 % af virksomhederne, at de har ansat flere medarbejdere end forventet, og 39 % svarer desuden, at de forventer at ansætte endnu flere.

Virksomhederne er optimistiske og forventer både ansættelser og et øget investeringsniveau. Det endda sammenlignet med et højt niveau i 2016 analysen. Det går for langt de fleste rigtig godt, og det svarer også meget godt til de tilbagemeldinger, vi generelt får i Business Kolding i vores mange kontakter med virksomhederne”, udtaler adm. direktør, Tommy Langhoff om den nye konjunkturanalyse.

Men ingen roser uden torne

Det er anden gang, at Business Kolding får udarbejdet en konjunkturanalyse. Og når der igen spørges til vækstbarrierer, er budskabet fra virksomhederne stort set det samme som sidste år. Her er det altoverskyggende ”mangel på kvalificeret arbejdskraft” og ”mangel på kapital”, der nævnes som barrierer for virksomhederne.

Der er uden tvivl helt reelle vækstbarrierer både i Kolding Kommune og nationalt. Siden analysen sidste år har vi søsat initiativerne NEXTTECH 3D print center for at styrke kompetenceforsyningen på det tekniske område og Kolding StartupBoost for at lette adgangen til kapital. Vi vil i 2017 og 2018 fortsætte med at imødegå disse barrierer med nye initiativer og services, samtidig med at vi er afhængige af nationale initiativer”, udtaler Tommy Langhoff.

Han efterlyser dog også initiativer i virksomhederne, der kan hjælpe udviklingen på vej.

Ved at indføre det dobbelte kompetenceløft, kan de ansætte nogle lige under det niveau, de har brug for, og så selv lære dem op. Rigtig mange virksomheder kan få meget gavn af netop det. Alternativet til at give eksisterende medarbejdere et kompetenceløft er også at kigge mod udlandet for at rekruttere de rigtige kompetencer til virksomhederne”, udtaler Tommy Langhoff.

Meget glædeligt er det at andelen af besvarelser, som peger på rammevilkår for iværksætteri som en barriere, er faldet signifikant fra 9% til 3% i årets måling. Der kvitteres derved for det store fokus, der er sat igang indenfor iværksætteri og entreprenørskab i både Kolding Kommune og Business Kolding.

Konjunkturanalysen er gennemført via spørgeskema i perioden fra d. 15.8.17-1.9.17.


Yderligere information

Tommy Langhoff, adm. direktør, Business Kolding – mobil. 2081 2927