Business Kolding tror på, at et styrket samarbejde mellem erhverv og uddannelser er med til at gøre Kolding Kommune endnu mere attraktiv for virksomheder, studerende og borgere i fremtiden - både dem, som allerede er her og dem, som vi håber, at kunne tiltrække til kommunen.

16. september 2022

Kolding Kommune har et helt unikt campusmiljø, med 4 videregående uddannelsesinstitutioner indenfor gåafstand og centralt placeret i bymidten - det finder man ikke andre steder i Danmark. Der er mere end 4.500 studerende på de 45 forskellige videregående uddannelser som findes i Kolding. Herudover findes en lang række uddannelser på efter- og videreuddannelsesniveau, som har studerende og kursister fra hele landet.

De lokale virksomheder efterspørger fagligt dygtige, arbejdsmarkedsparate kandidater, som er entreprenante og kan arbejde tværfagligt, og det ønsker Business Kolding at understøtte og har derfor igangsat en lang række aktiviteter med forskellige samarbejdspartnere, der skal åbne erhvervslivet op for de studerende, og åbne uddannelserne op for erhvervslivet.

Som eksempler på aktiviteter, der skal understøtte samarbejde mellem erhverv og uddannelse, kan nævnes:

STEM-uddannelser - I samarbejde med Kolding Kommune arbejder Business Kolding på, muligheden for at etablere flere IT- og STEM-uddannelser i Campus Kolding. Arbejdet skal spille ind i regeringens aftale om udflytning af videregående uddannelser og uddannelsespladser. Der arbejdes med, at kortlægge muligheder for fysisk placering, samt muligheder for medfinansiering af etablering af campus for IT- og STEM-uddannelser.

Business Lunch - halvårlig match-making-arrangement, hvor Business Kolding i samarbejde med de 4 videregående uddannelsesinstitutioner inviterer studerende og virksomheder til at møde hinanden mhp. praktik, projekt-forløb og studiejobs. Mere end 45 virksomheder deltager, og 400+ studerende kigger forbi til en snak med virksomhederne.

Hard Skills Station - Studerende fra humanistiske og samfundsfaglige uddannelser kan deltage i "Hard Skills Station", hvor de besøger lokale IT-virksomheder, som underviser i konkrete værktøjer. Formålet er at klæde de studerende på og træne mere teknisk orienterede kompetencer, som efterspørges blandt virksomhederne. Lokale virksomheder deltager frivilligt med undervisningsforløb og forløbet er åbent for alle studerende.

Edison - Business Kolding koordinerer i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, Kolding Kommune og IBC den årlige opfinder-konkurrence, hvor elever fra 6. og 7. klasse arbejder med både håndværk, innovation, kreativitet for at løse challenge-baserede udfordringer. I år deltager hele 977 elever, hvilket er Danmarksrekord.

Udover de mange projekter og indsatser, arbejder Business Kolding løbende på, at understøtte samarbejdet mellem lokale virksomheder, iværksættere, uddannelsesinstitutioner og studerende, bla. igennem virksomhedsbesøg, henvisning til relevante tilskudsordninger, deltagelse i studiearrangementer, samarbejde med Jobcenteret, information til dimittender, praktikordninger, rundvisninger i Pakhuset, iværksætter-forløb på folkeskolerne, challenge-baserede forløb for studerende og meget andet.

Er din virksomhed eller skole / uddannelse interesseret i, at høre mere om hvordan Business Kolding kan facilitere samarbejdet, så kontakt os gerne.

Kontakt

Tel +45 6077 6027
tamar@businesskolding.dk
Erhvervs- og kommunikationskonsulent

Tanja Marek

Tel +45 9137 3119
mbh@businesskolding.dk
Adm. direktør

Morten Bjørn Hansen

Læs mere om hvordan vi understøtter samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelser