Hvis du har planer om at begynde efter- og videreuddannelse i år, så er det muligvis en rigtig god nyhed for dig, at IBA Erhvervsakademi Kolding netop har fået en større, ekstra pose penge fra Omstillingsfonden.

9. september 2022

Akademiet har nemlig fået tildelt 449.000 kroner, og tilskuddet bliver kanaliseret videre til studerende, der opfylder betingelserne for at modtage støtte fra Omstillingsfonden. Hver studerende, som kommer i betragtning, kan få et tilskud på helt op til 10.000 kroner til studierne, blot de går i gang med en ny uddannelse inden årets udgang. Støtten kan bruges både til korte fag og længere forløb.

Hos Gitte Valentin Sørensen, der er uddannelseskoordinator hos IBA, er der glæde over den ekstra pose penge. Ved årets begyndelse var akademiet tildelt 4,1 millioner kroner til fordeling blandt dem, som har ret til støtte fra Omstillingsfonden. De penge er næsten opbrugt, men nu er der altså en ekstra halv million kroner at gøre godt med på området for efter- og videreuddannelse.

- Hvis man gerne vil have del i tilskuddet, skal man nok skynde sig at få afklaret, om man vil begynde efter- og videreuddannelse i år. For vi skal fordele støtten efter først til mølle-princippet, og hvis vi følger samme mønster som i sidste kvartal i fjor, så skal vi nok få fordelt de ekstra penge fra Omstillingsfonden, fortæller Gitte Valentin Sørensen.

“Hvis man gerne vil have del i tilskuddet, skal man nok skynde sig at få afklaret, om man vil begynde efter- og videreuddannelse i år.”

Gitte Valentin Sørensen, IBA

For at få del i pengene er det et krav, at din højeste – færdiggjorte – uddannelse er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Desuden skal du være i job, og du må ikke være selvstændig.

- Vi hjælper gerne med at afklare, om man er berettiget til støtte fra Omstillingsfonden – så man skal bare henvende sig. Og hvis man lever op til kravene, er det meget nemt at søge om pengene, forklarer Gitte Valentin Sørensen.

Omstillingsfonden
  • Tilskud fra Omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.
  • Kursister inden for målgruppen for Omstillingsfonden opkræves ikke deltagerbetaling på op til 10.000 kroner per år - dog kun så længe, at uddannelsesinstitutionens årlige del af midlerne i Omstillingsfonden endnu ikke er opbrugt.
  • I forbindelse med kursisternes tilmelding skal uddannelsesinstitutionerne sikre: at kursisten er en del af målgruppen for Omstillingsfonden, at tilskud til den enkelte kursist ikke overstiger 10.000 kroner om året, samt at institutionen fortsat har midler tilbage i fonden.
  • Hvis en kursist søger om flere moduler, der samlet overstiger de 10.000 kroner, skal beløbet, der overstiger 10.000 kroner, faktureres kursisten.