Der er behov for en fortsat udvikling af rammevilkår og vækst i Transport og Logistik erhvervet – herunder holde/hvileplads for chauffører.

25. april 2017

Transport & Logistik erhvervet har enorm betydning i Kolding og hele Trekantområdet. Ca. 3000 personer er ansat i erhvervet med fast arbejdssted alene i Kolding kommune.

Transport og logistik er et erhverv i kraftig vækst, som vi i Kolding og Trekantområdet skal sørge for at understøtte på en helt række af områder, således at væksten kan fortsætte de kommende år. Transport og logistik har således været et strategisk fokusområde for både Kolding og Trekantområdet det seneste års tid, og der er indsatser i gang på flere fronter.

Mandag 24. april tog et flertal i Kolding Byråd en beslutning om, at bede Business Kolding og By- og Udviklingsforvaltningen sammen med erhvervet selv, at udvikle et koncept for en holde/hvileplads for chauffører og deres biler. En meget vigtig infrastruktur for både at kunne videreudvikle Transport og Logistikerhvervet og sikre menneskelige forhold for chaufførerne. En sådan dialog ér i gang, og vi vil i de kommende måneder konkretisere oplægget til en sådan holde/hvileplads.

Den 30. maj gennemføres et seminar for Transport & Logistikerhvervet i Kolding Kommune. Seminarets program vil være todelt med fokus på dels praktiske infrastrukturmæssige forhold såsom f.eks. netop holde/hvileplads, modulvogntog, skiltning mv. og dels strategiske emner ift. Trekantområdets fremtidige positionering som logistikcenter, konkurrencen med en kommende Femern forbindelse mv.

Invitation til seminaret den 30. maj vil være tilgængelig på Business Koldings medier inden for 1-2 uger.

Input, spørgsmål og kommentarer ift. ovenstående er velkomne til Adm. Direktør hos Business Kolding, Tommy Langhoff.

Kontakt: