Hver måned året ud skriver direktør for Business Kolding klumme i Ugeavisen. I denne måned er der fokus på samarbejde i Trekantområdet.

3. maj 2017

Ofte hører jeg nærmest i samme sætning borgere eller erhvervsfolk sige, ”hvorfor kan vi ikke arbejde sammen i Trekantområdet”, og ”vi skal slå Vejle”. Udsagn der jo går i hver sin retning, men på den anden side også illustrerer det fokus og potentiale, der ligger i samarbejdet.

Samarbejdet i Trekantområdet tæller Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen, Vejle og Kolding – og på erhvervsområdet dermed Business Kolding og de 6 tilsvarende organisationer.

Et samarbejde med sin nabo kan være vanskeligt. Det gælder både hjemme på gaden og i erhvervsmæssig sammenhæng, men der er ingen tvivl om at i en verden med en globaliseret konkurrence om bl.a. arbejdskraft og investeringer, og virksomheder som tænker mere i verdensdele end kommunegrænser, så er Trekantområdet en logisk og stærk platform.

Stærk vækst

Og som region ér vi i kraftig vækst – faktisk den højeste i landet. Fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 er beskæftigelsen steget med 2,6% og i industrien med hele 3,5%. Det er landets højeste vækstrate og markant højere end landsgennemsnittet på 1,8% og 2,1% for industrien.

På erhvervsområdet arbejder vi sammen om indsatser og projekter inden for bl.a. produktion, transport & logistik, fødevarer, cirkulær økonomi, iværksætteri og turisme. Også i forhold til tiltrækning af virksomheder skal vi hjælpe hinanden. En ny virksomhed placeret i f.eks. Fredericia er jo bedre end Aarhus, da den giver bosætning i Kolding og styrker hele området.

Det er ikke altid enkelt og ligetil, men det nytter, og vi bliver hele tiden bedre til det.

Men er det kun de få, som har set lyset og arbejder sammen, fordi de er nødt til det? Eller ligger der bag det efterhånden tætte samarbejde på erhvervsområdet også en mere grundlæggende lyst og forståelse hos den enkelte borger i regionen til at identificere sig med Trekantområdet som region? Er det af lyst eller nød? Har du forstået at f.eks. Vejle i den globale virkelighed faktisk er vores partner og ikke vores konkurrent?

At identificere sig med Trekantområdet og bakke et samarbejde op betyder jo ikke, at man ikke samtidig kan identificere sig med sin landsby, gade eller klub. Fra min stol vil jeg bare gerne sige højt, hvor vigtigt et stadigt bedre funderet samarbejde er for din og hele vores regions fremtid.

Men hvad synes du? Deltag i debatten på www.businesskolding.dk/debat