I samarbejde med pengeinstitutterne har Vækstfonden mulighed for at løse udfordringen med tilbagebetaling af moms og A-skat via en række låne- og kautionsprodukter. Foruden at understøtte likviditeten kan Vækstfondens produkter også styrke virksomhedernes soliditet, så de står bedre rustet til vækst i perioden efter Covid-19.

24. november 2021

Danske virksomheder, der står overfor at skulle tilbagebetale udskudt moms og A-skat, har flere muligheder for at søge refinansiering via Vækstfonden. Med refinansieringsmuligheden kan fonden give en længere tilbagebetalingsfrist på 6-10 år. Samtidigt bidrager Vækstfondens lån, garantier og kautioner til at styrke likviditet i virksomhederne.

Det er særligt vigtigt, da øgede råvarepriser og globale forsyningsudfordringer kan skabe usikkerhed for mange danske virksomheder. Derfor giver en løsning fra Vækstfonden et mere solidt økonomisk fundament og større fleksibilitet i virksomhederne, så virksomheden kan gribe vækstmulighederne i markedet.

“Vi kan hjælpe virksomheder, som står i en økonomisk vanskelig situation, når moms og A-skat skal betales tilbage”

Jens Mølby, Vækstfonden

Jens Mølby, udlånsdirektør i Vækstfonden: ”Med Vækstfondens tilbud om refinansiering kan vi hjælpe virksomheder, som står i en økonomisk vanskelig situation, når moms og A-skat skal betales tilbage. Det giver større fleksibilitet i virksomhederne, som det seneste halvandet år har brugt af reserverne. Desuden oplever vi et behov for at polstre soliditeten i virksomhederne, så vækstpotentialet efter Covid-19 kan finansieres. Det håber vi, mange virksomheder vil benytte sig af, så de fortsat kan komme godt ud af krisen.”

Finansiel mulighed for pengeinstitutter
De nye muligheder i Vækstfonden er særligt relevante for pengeinstitutterne. Med en række refinansieringsprodukter kan fonden tage størstedelen af pengeinstitutternes risiko, og det giver dem endnu bedre muligheder for at yde kapital til væksten ude hos deres kunder.

“Vi ved, at mange får behov for den ekstra fleksibilitet, som en styrket likviditet giver. Det er også afgørende, hvis man som virksomhed skal kunne fortsætte med at udvikle sig og vækste”

Jens Mølby, Vækstfonden

 ”Vores kollegaer i pengeinstitutterne har et godt indblik i, hvordan det står til rundt omkring i danske virksomheder. Her ved vi, at mange får behov for den ekstra fleksibilitet, som en styrket likviditet giver. Det er også afgørende, hvis man som virksomhed skal kunne fortsætte med at udvikle sig og vækste. Derfor giver vores nye produkter en håndsrækning til pengeinstitutterne, der i sidste ende betyder mere ro på i virksomhederne,” siger Jens Mølby.

Er du erhvervsrådgiver, og ønsker du at gøre brug af Vækstfondens produkter til din kunde, kan du tage fat i Vækstfondens kunderådgivere på e-mail eller mobil: +45 3529 8600, eller kontakte én af vore mange kundechefer på de lokale kontorer.


Vil du have del i Vækstfondens refinansieringsprodukter?
Er du virksomhedsejer og har du behov for at styrke likviditeten i din virksomhed i samarbejde med dit pengeinstitut? Vækstfondens refinansieringsprodukter skal søges via dit eget pengeinstitut. Du er altid velkommen til at kontakte Vækstfonden, hvis du har spørgsmål til dine muligheder på e-mail: kontakt@vf.dk eller mobil: +45 3529 8600.

Vækstfonden har mulighed for at tilbyde fire produkter til refinansiering: