Vi er opmærksomme på, at I naturligt begynder at se på, hvordan I kan tilpasse driften i denne meget alvorlige situation for jeres virksomhed og resten erhvervslivet.

15. marts 2020

Vi er klar til dialogen med din virksomhed på telefonen eller via mail. Erhvervshus Sydjylland står også klar med sparring og vejledning, hvis din virksomhed er akut udfordret af corona-krisen.
Læs mere om Corona-beredskabet

Virksomhedsguiden har oprettet en temaside om coronavirus. Siden opdateres løbende med nye informationer om f.eks. opmærksomhedspunkter, udskyldelser og ordninger. 

Særlige muligheder i forhold til medarbejderkapacitet

I takt med at regeringen nu kommer med flere hjælpepakker i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, er der blevet åbnet op for:

 1. Midlertidig lønkompensation, hvor en række virksomheder har forbedrede muligheder for at undgå fyringer på virksomhederne (ny trepartsaftale). Se mere her

 2. Arbejdsfordeling – et redskab før I går til afskedigelse. Arbejdsfordelingen er en ordning, hvor I sammen med medarbejderne kan aftale at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Medarbejderne kan så få suppleret op med dagpenge. 

  Jobcenter Kolding er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler, det afhænger af overenskomstaftaler på jeres områder. Det er et af de værktøjer, vi ved regeringen ser på i øjeblikket for at hjælpe jer bedst muligt. Det har blandt andet medført, at der kan anmeldes arbejdsfordeling fra dag 1 og ikke efter en uge, som det har været hidtil. Jobcentret er klar til at hjælpe jer. 

  Virksomhedskontakten i Jobcenter Kolding kan nås på telefon 7979 7400 eller mail til vservice@kolding.dk.

 3. Hvis I står i en situation, hvor I får brug for at afskedige jeres medarbejdere, vil der være en masse spørgsmål fra deres side af. Her vil Jobcentret og evt. arbejdsgiverorganisation stå med den bedst mulige vejledning.


Hjælp og vejledning
Der er flere mulige indgange, hvor man kan få hjælp og vejledning til hvad man kan gøre som virksomhed. 

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  Link til hjemmeside 
  Der er oprettet en hotline for virksomheder i hverdagene fra 8:00-16:00 på tlf. 72 200 350.

 • Virksomhedsguiden
  Link til hjemmesiden
  På virksomhedsguiden kan I finde vejledning om, hvilke forholdsregler din virksomhed kan og skal tage i forbindelse med coronavirus 

 • Virksomhedskontakten på Jobcentret
  Link til hjemmeside
  Jobcenter Kolding står klar med at hjælpe virksomheder i Kolding Kommune på tlf. 7979 7400 eller mail vservice@kolding.dk

Information fra Jobcenteret til medarbejdere - sådan melder man sig ledig
Hvis I ender med at afskedige medarbejdere, rejser det mange praktiske spørgsmål. Derfor er Jobcenteret klar til at hjælpe med råd og vejledning herom, både for jer og jeres medarbejdere.

I må meget gerne give nedenstående informationer videre til jeres medarbejdere, så det kan mindske uro og bekymring for hvad der skal ske nu.

Ganske kort afhænger det af om man er dagpengeberettiget eller ej:
Er man medlem af en a-kasse og er dagpenge berettiget, skal man melde sig ledig via jobnet.dk og kontakte sin a-kasse. Se nærmere på her jobnet

Er man ikke medlem af en a-kasse, eller af årsager ikke er dagpengeberettiget, skal man i stedet ansøge digitalt på borger.dk eller via dette link. Når din ansøgning er modtaget bliver du kontaktet af Jobcenter Kolding, der sørger for al dokumentationen er på plads. Er du forhindret i at søge digitalt eller har du ikke NemID, kan du ringe på tlf.7979 8686.

Det er meget vigtigt at I opfordrer jeres medarbejdere der bliver ramt af afskedigelse, til at udfylde deres CV på jobnet.dk. Det er herigennem, at de lediges kompetencer bliver synlige med henblik på formidling til virksomheder, hvor der endnu er brug for arbejdskraft.

Business Kolding
Vi står naturligvis også klar til at hjælpe virksomhederne i Kolding Kommune.
Ring på tlf. 7633 2111 eller mail info@businesskolding.dk