Med ansættelse af Rebecca Dalby Damm håber man hos Alfa Laval at få et bedre blik på tingene set udefra. Det er i alle tilfælde Flemming Sørensens håb. Han er Global HR Business Partner hos Alfa Laval i bl.a. Kolding.

2. september 2022

Når Rebecca Dalby Damm er ansat som Global Technology Business Developer hos Alfa Laval, er det ikke blot for at være med til at udvikle. Hun er et helt bevidst valg, fordi hun med sin indsigt i innovationsprocesser kommer med et blik udefra og kigger ind i virksomheden og i selve processen med at udvikle. Ikke mindst med øje for slutkunden.

- Vi er i Alfa Laval supergode til at udvikle vores produkter og se på tingene indefra. Rebecca er en vigtig del af en proces, hvor vi gerne skal supplere det perspektiv, så vi også får et blik på produkterne udefra og løfter blikket lidt fra den tekniske del. Rebecca skulle meget gerne blive en lille revolution”, siger Flemming Sørensen og tilføjer:

- Vi skal nok til at spørge kunden lidt mere i forhold til slutproduktet.

Og det er netop, hvad Rebecca er uddannet til gennem sin akademiske uddannelse.

De sjældne specialister
Hos Alfa Laval spænder de utrolig vidt ift. medarbejdernes uddannelse og kompetencer. Lige fra ufaglærte og faglærte til ingeniører og medarbejdere inden for support, økonomi, markedsføring og meget mere heriblandt de helt sjældne specialister.

“Vi er i Alfa Laval supergode til at udvikle vores produkter og se på tingene indefra. Rebecca er en vigtig del af en proces, hvor vi gerne skal supplere det perspektiv, så vi også får et blik på produkterne udefra og løfter blikket lidt fra den tekniske del. Rebecca skulle meget gerne blive en lille revolution”

Flemming Sørensen, Alfa Laval

Og det kan godt tage lang tid at finde én i sidstnævnte gruppe. Som nu sidste gang de skulle finde en afløser for deres Compliance Manager. Som leverandør af tekniske løsninger til væskehåndtering i fødevare-, medicinal- og kosmetikbrancherne er det for Alfa Laval nødvendigt med en Compliance Manager, der skal sikre, at dokumentation for produkterne lever op til de krav og regler, der er til det enkelte produkt i det enkelte land.

Det tog således op mod halvandet år at finde en ny compliance manager, fortæller Flemming Sørensen, Global HR Business Partner, Alfa Laval i Kolding.

- De er virkelig specialister. Vores tidligere medarbejder var ingeniør med en Ph.d. og havde læst jura. Den nye compliance manager har også en ingeniørbaggrund toppet med efteruddannelse. Der er måske 15-20 stykker af dem i Danmark, og de er i høj kurs. Det er en type job, der bliver mere og mere brug for i takt med, at de enkelte lande stiller flere og flere krav til produkterne, siger Flemming Sørensen.

Viden om kultur nødvendig
Alfa Laval opererer i hele verden, og derfor skal mange af virksomhedens medarbejdere agere i mange forskellige lande og ikke kun kunne sproget, men også have en god portion kulturforståelse.

- I dag er det ikke nok som kundevendt medarbejder bare at vide noget om produktet. Hvis vi fortsat som virksomhed fra Danmark skal have relevans ude i verden, skal vores medarbejdere også have en kulturforståelse. Vi er nødt til at være lydhøre over for regionale forskelle. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis nogen tror, at det er nok at tale engelsk. Det er meget vigtigt, at de videregående uddannelser er opmærksomme på det, siger Flemming Sørensen.

Han kan som mange andre godt mærke, at det er blevet sværere at rekruttere – især medarbejdere med mellemlange og længerevarende uddannelser. Derfor vil Alfa Laval også til at bruge flere ressourcer på at rekruttere og vise ansigt ift. uddannelserne i Kolding. Således er Alfa Laval med, når Business Kolding næste gang holder Business Lunch, hvor virksomheden over for studerende kan vise hvor mange jobmuligheder, virksomheden rent faktisk rummer – fra marketing til økonomi, fra udvikling til digitalisering – og meget mere.