Det er en kommende havnedirektør med erfaring fra topstillinger i Falck og en stor spiller inden for uddannelsesområdet, som er klar til at tiltræde den ledige stilling med opstart pr. 15. september.

12. august 2022

- Det har været en grundig proces, vi har været igennem med hjælp fra Mercuri Urval, udtaler bestyrelsesformand for havnemyndigheden Kolding Havn og 1. viceborgmester i Kolding, Birgitte Munk Grunnet i forbindelse med præsentationen af den nye havnedirektør. Vi har set en meget stor interesse for stillingen, hvilket naturligvis er positivt – samtidig er det et yderst kompetent ansøgerfelt, som vi har arbejdet med til den vigtige post som havnedirektør.

“Vi har set en meget stor interesse for stillingen, hvilket naturligvis er positivt – samtidig er det et yderst kompetent ansøgerfelt, som vi har arbejdet med til den vigtige post som havnedirektør.”

Birgitte Munk Grunnet, Kolding Kommune

- Vi har peget på den nuværende direktør for AMU SYD, Heino Svenningsen, som vores kommende direktør for Kolding Havn, fordi han har den rette sammensætning af kompetencer fra både privat og offentligt regi. Med den nye direktør ved roret skal vi omsætte havnens strategiske mål til virkelighed, så der venter os ganske mange tiltag inden for en overskuelig tidshorisont. Personligt ser jeg frem til bestyrelsens tætte samarbejde med Heino Svenningsen og Kolding kommune om fremtidens store projekter, som får betydning for både erhvervshavnen og Kolding by. Vi har en ny og meget kompetent havnebestyrelse med stærke kompetencer og erfaringer, så jeg ser med sindsro frem til den fortsatte udvikling på havnen.

En direktør med humor og værdier
Heino Svenningsen siger om sin kommende tiltrædelse som havnedirektør:
- Kolding Havn har et unikt udgangspunkt med sunde forretningsområder, som jeg ser frem til at involvere mig i og udvikle mere på. Man kan nå langt med en klar ansvars- og rollefordeling – min erfaring er, at man kan nå unikke resultater gennem samarbejde og gensidig forståelse.

“Kolding Havn har et unikt udgangspunkt med sunde forretningsområder, som jeg ser frem til at involvere mig i og udvikle mere på”

Heino Svenningsen, Kolding Havn

Det er med en vis ydmyghed, at jeg tiltræder som direktør for Kolding Havn – jeg bærer nogle værdier med mig, som kan sætte retning for mit virke på havnen: Det er åbenhed, for ikke at sige transparens, med en klar dialog samt ansvarlighed, troværdighed og kvalitet i vores daglige bestræbelser.
Jeg bruger min naturlige humor og det gode humør i hverdagen – det fungerer godt samtidig med et stort personligt engagement i opgaverne. – Dem, der kender mig vil nok sige, at jeg altid har høje ambitioner i opgaveløsningerne og at tingene skal gøres ordentligt.
Der er mange interessenter omkring havnen – jeg ser frem til samarbejdet med dem alle. Naturligvis bestyrelsen og medarbejderne, men i høj grad også havnens virksomheder samt kommunens forvaltninger og øvrige repræsentanter.”

Havnedirektøren mere privat
Heino Svenningsen er 55 år og bor med familien på en firlænget gård ved Egtved – hér kan man møde både vindyrkning og høns, ligesom interessen for jagt og naturen dyrkes. Foruden gården har familien et sommerhus ved Vesterhavet.