Torsdag eftermiddag afholdt Foreningen Business Kolding sin årlige generalforsamling, hvor der både var valg til Repræsentantskabet og bestyrelse i Foreningen Business Kolding. Formand Søren Ravn fortsætter på posten.

25. februar 2022

Generalforsamlingen blev afholdt på Comwell Kolding, forud for det store Award-show, og på trods af nogle afbud grundet corona og anden sygdom, så var omkring 100 deltagere fra vidt forskellige medlemsvirksomheder mødt op.

Partner Kenneth Cramer fra Andersen Partners styrede som dirigent Generalforsamlingen sikkert igennem dagsordenen, hvor formand Søren Ravn aflagde årets beretning og regnskabet blev fremlagt af Revisor Niels Peder Aalund fra BDO.

På årets Generalforsamling skulle der også vælges 10 nye medlemmer til Repræsentantskabet. Følgende blev 10 valgt ind i Repræsentantskabet for perioden 2022-2024:

Efter generalforsamlingen samles repræsentantskabet, hvor der er valg til bestyrelsen i Foreningen Business Kolding. Her fortsætter Søren Ravn som formand, mens Lene Jæger Klausen blev ny næstformand, og så er der ellers både ’nye og ’gamle’ ansigter. Bestyrelsen ser nu således ud:

  • Søren Ravn Jensen – genvalg, formand
  • Lene Jæger Klausen – ny, næstformand
  • Anders Skorstensgaard - ny
  • Marianne Wolff Lundholt - ny
  • Heidi Kjær - genvalg
  • Gitte Lindbo – genvalg
  • Henrik Larsen - genvalg
  • Knud Erik Langhoff - udpeget

Vil du se det samlede Repræsentantskab? Se listen på de 34 medlemmer her.