I ly af regeringens medieudspil præsenterede regeringens forenklingsudvalg forslag til en ny centraliseret erhvervsfremmestruktur, hvor kommunerne fuldstændigt vil miste indflydelse på, hvordan man tiltrækker virksomheder og hjælper virksomheder i lokalområdet.

9. april 2018

Erhvervsfremme er mange forskellige ting, men det er grundlæggende set det arbejde som myndighederne udfører for at hjælpe erhvervslivet til vækst og arbejdspladser – både nationalt, regionalt og lokalt. I Kolding er den kommunale indsats centreret omkring den erhvervsdrivende fond Business Kolding, som hjælper iværksættere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen med at gøre hinanden bedre.

De mange aktører og indgange har mødt kritik, fordi kritikerne synes, det har virket uoverskueligt. Set fra det lokale perspektiv kan vi dog sagtens overskue erhvervsfremmesystemet, og vi bruger det til et konkret og værdifuldt samarbejde mellem virksomhederne i kommunen, uddannelsesinstitutionerne og kommunen.

Men står det til forenklingsudvalget, som nok rettere burde have heddet centraliseringsudvalget, skal det være slut med at arbejde med iværksætteri og erhvervsservice i de enkelte kommuner. I stedet skal opgaven styres nationalt. Her skal en statsligt styret erhvervsfremmebestyrelse udstikke retningslinjer for fem regionale erhvervshuse, hvor enkelte regionale repræsentanter skal agere gummistempel.

Kommunerne vil man ligefrem ved lov forbyde at beskæftige sig med erhvervsservice.

Det er komplet uforståeligt, at forenklingsudvalgets medlemmer har ladet sig spænde for en centraliseringsvogn, og det vil sætte erhvervsfremmearbejdet i Danmark årtier tilbage. Hvis man fjerner det kommunale niveau, som arbejder ude i virkeligheden med rigtige virksomheder og rigtige udfordringer, vil det koste arbejdspladser og vækst.

Forenklingsudvalgets konklusion er, at systemet skal være mere efterspørgselsdrevet. Jo vist, men hvis man forbyder det lokale supermarked at reklamere, flytter styringen af varelageret til 7. kontor i København og vareudleveringen til Nyborg, hvor mange vil mon så efterspørge noget som helst?

Vi risikerer derfor at miste det tætte samarbejde mellem de kommunale aktører og erhvervsfremmeindsatsen, og det lokale kendskab til virksomhederne tabes.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at regeringen går i en helt anden retning med forenklingen af erhvervsfremmesystemet i Danmark, end udvalget foreslår. Forenkling er der behov for, men det må ikke gå ud over den kommunale forankring af indsatsen.

 

For yderligere information - kontakt

Jørn Pedersen, Borgmester Kolding Kommune, mobil: 51482738
Otto Popp Clausen, formand Fonden Business Kolding, mobil: 25444342