Skal den lokale erhvervsfremmeorganisation Business Kolding lukkes?

20. april 2018

Regeringen har haft et ekspertudvalg til at analysere erhvervsfremmesystemet og komme med anbefalinger til en forenkling. Se anbefalingerne her. Virksomheder rundt i landets kommuner er i gang med at protestere mod ekspertsudvalgets anbefalinger.

Forbud mod lokale 1:1 møder med virksomhederne
Forenklingsudvalget vil ved lov (s.31 i anbefalingerne) afskære kommunerne fra at yde vejledning til virksomheder, og bliver anbefalingerne vedtaget i Folketinget, så er konsekvensen, at Business Koldings eksistensgrundlag forsvinder, og alt det arbejde, som udføres derfra, flyttes til ét Erhvervshus i hver region, som skal servicere alle virksomheder i Regionen.

Regionale Erhvervshuse
De nye Erhvervshuse, skal tilbyde vejledning til virksomhederne, være virksomhedernes fysiske indgang til det samlede erhvervsfremmesystem samt bidrage til Danmarks erhvervsfremmebestyrelses arbejde med erhvervsfremmestrategien.

Der oprettes en national digital platform, hvor virksomhederne kan servicere sig selv.

Vi har brug for jer
Set fra vores side vil der være tale om en voldsom centralisering af erhvervsservicen til stor skade for samarbejdet, som virksomhederne sammen med Business Kolding har opbygget lokalt med Kolding Kommune.

Erhvervsfremmesystemet kan sagtens forenkles, uden at man ødelægger det lokale samarbejde og forbyder kommunen at give virksomhederne en fornuftig erhvervsservice.

Det er målet, at der indgås en politisk aftale om et nyt erhvervsfremmesystem inden maj 2018.

Der er derfor brug for, at erhvervslivet i kommunen bakker op om den kommunale forankring af erhvervsfremmeindsatsen, og vi vil på det kraftigste opfordre virksomhederne til at give deres mening til kende hurtigst muligt. Dette kan ske enten ved kontakt til lokale folketingsmedlemmer, kontakt til medier, kontakt til landsdækkende erhvervsorganisationer, opslag på sociale medier eller ved at kontakte en formændene i Business Kolding.

Kontakt
Fonden Business Kolding - Otto Popp Clausen, tlf. 25444342
Foreningen Business Kolding - Claus Askjær, tlf. 20488337
Kolding Turistforening - Heidi Kjær, tlf. 53659738
Kolding Handelsråd - Gitte Lindbo, tlf. 21715915