Hvor finder man det mest rentable motorvejsprojekt i Danmark lige nu? Det gør man i Kolding, hvor beregninger fra Vejdirektoratet har vist, at det er en særdeles god investering at udvide motorvejsnettet rundt om Kolding med et tredje spor.

23. april 2020
Morten Bjørn Hansen

Men lige nu er de politiske beslutninger om anlægsinvesteringer på motorvejsnettet udskudt. Derfor mødtes en koldingdelegation med borgmester Jørn Pedersen i spidsen med Transportminister Benny Engelbrecht i sidste uge, for at opfordre til at få sat gang i udbygningen af motorvejen rundt om Kolding.

”Efter mødet med Transportministeren står det helt klart, at ministeren og vejdirektoratet er opmærksomme på, at samfundsøkonomien vil have stor værdi af en udvidelse af motorvejsnettet rundt om Kolding,” siger Jørn Pedersen.

Ministeren – der selv jævnligt kører på strækningen, og derfor kender forholdende – var selv fuldt ud klar over, at det ikke kun er en lokal udfordring med, men at det er en trafikal udfordring for hele Danmark.

”Det er hele Danmarks vejkryds. Derfor håber jeg, at man snarest træffer de nødvendige beslutninger, så vi kan få anlægsinvesteringen sat i gang,” siger borgmesteren.

På mødet deltog også Jan Brüggert, adm. direktør i NTG Continent. Han fik lejlighed til at fortælle ministeren om de massive trængselsproblemer som transport- og logistikbranchen oplever omkring motorvejsnettet i Trekantområdet.

”Vi fik lejlighed til at fortælle om køkørsel og udfordringerne med de mange uheld, som opstår på grund af trængsel. Jeg oplevede en minister som lyttede til vores synspunkter, og jeg håber det fører til en politisk beslutning,” siger Jan Brüggert.

På mødet blev der desuden diskuteret behovet for en udvidelse af rundkørslen ved Kolding Øst, en udvidelse af Tankedalsvej og en ekstra motorvejsafkørsel ved Seest.

Ministeren lod Koldingdelegationen forstå, at de økonomiske konsekvenser af COVID 19-krisen for statens finanser vil få betydning for beslutninger om nye anlægsinvesteringer på motorvejsnettet. Her kan det få betydning, at anlægget af et ekstra spor rundt om Kolding er forholdsvis billigt og kan gennemføres relativt hurtigt, og dermed få mulighed for at hjælpe dansk økonomi i gang efter krisen.