Akademikerprisen skal synliggøre de vækstmuligheder, der er i at ansætte akademikere. Akademikernes A-kasse uddeler prisen én gang om året.

27. april 2021

Akademikerprisen er en erhvervspris, hvor de små og mellemstore virksomheder (SMV), som med ansættelsen af akademikere har skabt resultater. Prisen blev uddelt første gang i 2015.

Sådan indstiller du
Indstil en virksomhed ved at svare på følgende: Kender du en akademiker, der har gjort en forskel i en SMV?

I indstillingen skal du oplyse følgende:

  • Dit navn, e-mail og telefonnummer
  • Navn på virksomheden, hvor akademikeren arbejder
  • Navn på akademikeren
  • Hvilken uddannelse har akademikeren?
  • Hvordan har akademikeren gjort en forskel i virksomheden?
  • Ved virksomheden og akademikeren, at du har indstillet dem?

Indstil virksomheden senest den 14. maj 2021 ved at udfylde dette skema.

Har du spørgsmål omkring indstilling til Akademikerprisen 2021, kontakt Sine Harving på sha@aka.dk.

Akademikere skaber vækst
Baggrunden for prisen er den gevinst, der er for SMV'ere i at ansætte akademikere. I 2017 gennemførte vi en analyse, der tydeligt viser, at ansættelse af en højtuddannet skaber flere arbejdspladser, mere vækst og større chance for, at virksomheden overlever. Konklusionerne er klare:

  • Akademikere skaber 4,5 ekstra ansatte. En virksomhed, der ansætter sin første akademiker, vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end virksomheder, der ikke ansætter en akademiker. De nye job går i stort omfang til faglærte og ufaglærte.
  • Værditilvæksten er 38 procent højere. På tre år vokser værdien af virksomheden altså med 38 procent sammenlignet med virksomheder, der ikke ansætter en akademiker.
  • Overlevelseschancen er 2,2 procent større.

Læs hele undersøgelsen her.

Erhvervsfolk udvælger finalister
Prisen uddeles i efteråret, og det er Akademikernes A-kasses regionale Advisory Boards, der udvælger de nominerede blandt de indstillede. Hvert board består af folk fra erhvervslivet i hele Danmark, dvs. små og store virksomheder, erhvervsråd og universiteterne.

Vindervirksomheden bliver udpeget af Akademikernes A-kasses hovedbestyrelse, og prisen overrækkes ved en prisuddelingsfest, hvor alle finalenominerede er inviteret. Udover omtale i forbindelse med prisuddelingen, modtager vinderen af Akademikerprisen 50.000 kr. til medarbejderudvikling.

Hvilke virksomheder kan indstilles til prisen?
Prisen går til en SMV'er, hvis anvendelse af akademisk arbejdskraft kan inspirere andre SMV'ere til at hyre akademikere. Det skal være en virksomhed, der med ansættelse af akademikere har skabt resultater. Det kunne fx være at skabe vækst, styrke samarbejdet mellem fagligheder, nytænke eller strømline processer, tilpasse arbejdet til corona-vilkår eller noget helt femte.