Martin Engmark, afdelingsleder hos EWII, oplever, at nyuddannede hurtigt kan bidrage med opgaver.

30. juni 2022
Anette Jorsal

”Det er altid spændende med nyuddannede i afdelingen, for de kommer med en ren tavle i forhold til arbejdslivet”.

Sådan siger Martin Engmark, der er afdelingsleder for EWII A/S Forretningssupport med 12 ansatte. Han følger også altid med interesse, hvor hurtigt de nyuddannede lærer nyt.

“De kan lynhurtigt bidrage med opgaver, og samtidig skal de også sætte sig ind i den komplekse koncern, de er blevet ansat i.”

Martin Engmark, EWII

”De kan lynhurtigt bidrage med opgaver, og samtidig skal de også sætte sig ind i den komplekse koncern, de er blevet ansat i”.

Martin Engmark har både en cand.it. og datamatikere ansat, men også folk uden en længerevarende uddannelse f.eks. butiks- og kontoruddannede.

”Det vigtigste er, at de forstår den måde, vi bruger it på her i virksomheden, og at de kan udvikle løsninger, som understøtter det, som resten af koncernen har brug for”, siger Martin Engmark, der også samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om uddannelses- og praktikforløb.

”På den måde får vi input fra de studerende, og samtidig bliver de studerende opmærksomme på, hvad vi går og laver i EWII, for det kan godt være lidt svært at gennemskue”, siger Martin Engmark.

Mere synlighed
Det er lige netop, hvad Marianne Quistgaard Iversen arbejder med. Hun er HR-direktør i EWII A/S og har i det seneste halve år arbejdet med en ny Employer Brand Strategy, der bl.a. skal gøre det mere synligt for omverdenen, hvor vidtfavnende arbejdsopgaver EWII arbejder med.

“Vi har cirka 100 forskellige stillingstyper, og vor forretning udvikler sig meget i de her år. Vi efterspørger mere og mere digitale kompetencer, og vi skal ud og fortælle, hvilke profiler vi har brug for, og hvorfor vi er en attraktiv virksomhed”

Marianne Quistgaard Iversen, EWII

Virksomheden oplever stor vækst og ansætter ca. 100 nye medarbejdere om året. Her midtvejs i 2022 er der knap 550 medarbejdere i EWII, der har hovedsæde i Kolding.

”Vi har brug for mange forskellige typer af medarbejdere. Vi har cirka 100 forskellige stillingstyper, og vor forretning udvikler sig meget i de her år. Vi efterspørger mere og mere digitale kompetencer, og vi skal ud og fortælle, hvilke profiler vi har brug for, og hvorfor vi er en attraktiv virksomhed”, siger Marianne Quistgaard.

Hun erkender, at EWII nok har været mere kendt som en teknisk forsyningsvirksomhed end som en virksomhed, der har gang i en digital transformation. Et vigtigt led i at udbrede kendskabet til de mange jobmuligheder hos EWII er hele indsatsen over for uddannelsesinstitutionerne for at etablere uddannelses- og praktikpladser til de studerende.

”På den måde kan vi vise, hvad vi er for en arbejdsplads, og vi kan bygge en pipeline op af potentielle medarbejdere. Vi har allerede flere gode resultater med at ansatte nyuddannede, der har været studentermedhjælpere eller været i praktik her i EWII”, siger Marianne Quistgaard Iversen.