Samlet set søger flere og flere en erhvervsuddannelse, når de skal søge ind på en ungdomsuddannelse. Udvalgsformænd glæder sig over udviklingen, men håber stadig, at der i fremtiden vil komme endnu flere ansøgere.

12. marts 2021

24,9 procent af årets ansøgere til ungdomsuddannelserne har valgt en erhvervsuddannelse. Dermed bevæger Kolding Kommune sig tættere på målet om, at 30 procent af ansøgerne til ungdomsuddannelserne skal vælge en erhvervsuddannelse.

“Der ligger mange fremtidsmuligheder i en erhvervsuddannelse for de unge”

Kristina Jørgensen, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kolding Kommune.

- Vi er rigtig glade for at så mange unge har valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse. Vi gør os hele tiden umage for at få flere unge til at få øjnene op for en erhvervsuddannelse. Der ligger mange fremtidsmuligheder i en erhvervsuddannelse for de unge, siger Kristina Jørgensen, fmd. for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune.

Arbejdet med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse er prioriteret i Kolding Kommune og man samarbejder med uddannelsesinstitutionerne og UU-vejlederne på grundskolerne om de mange positive aspekter ved at tage en erhvervsuddannelse.

- For samfundet og for arbejdsmarkedet er det vigtigt, at vi får de unge til at få øjnene op for, at det ikke kun er de rent boglige kvaliteter, vi har brug for i Danmark. Vi har i høj grad brug for erhvervsuddannelserne og de helt særlige kompetencer, som de unge mennesker får med derfra, siger Poul Erik Jensen, fmd. for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune. 

“For samfundet og for arbejdsmarkedet er det vigtigt, at vi får de unge til at få øjnene op for, at det ikke kun er de rent boglige kvaliteter, vi har brug for i Danmark.”

Poul Erik Jensen, Arbejdsmarkedsudvalget, Kolding Kommune

Fremskridtet i ansøgerne til erhvervsuddannelserne kommer til trods for at der fra 2020 til 2021 er sket et lille fald i ansøgerprocenten fra grundskolerne.

Her viser de foreløbige tal, at knap hver femte ønsker at tage en erhvervsuddannelse - et tal som dog fortsat er markant bedre end i 2019, hvor det godt og vel var hver sjette elev, der valgte en erhvervsuddannelse.

Årsagen til at ansøgertallet fra grundskolen ikke er lig med det samlede ansøgertal er, at man i det samlede ansøgertal medregner alle de, der søger ind - har en ung eksempelvis været ledig i en periode, så tæller de med i disse tal, men tæller ikke med i tallene fra grundskolerne.

Tallene er foreløbige, da de endnu ikke indeholder årets ansøgere fra efterskolerne.