Han har en bred interesse for erhvervslivet, og mener at samarbejde er vejen frem for at sætte Kolding på landkortet. Mød den nye formand for Foreningen Business Kolding, Søren Ravn.

12. marts 2021

Da Foreningen Business Kolding i februar holdt generalforsamling, takkede den tidligere formand Pierre Legarth af efter to år som formand, og repræsentantskabet valgte Søren Ravn til Foreningens nye formand. Søren Ravn kender foreningen særdeles godt, men fra den anden side af bordet, som medlem igennem flere år, både via Sjølund A/S og nu igennem Ravn Jensen Holding.

I 2007 købte Søren Ravn metalvirksomheden Sjølund A/S, hvor han var direktør frem til sidste årsskifte, men allerede i 2018 solgte han aktiemajoriteten til en kapitalfond. Han er fortsat aktiv i virksomheden, men nu som aktionær og medlem af bestyrelsen.

Søren kan godt lide at se virksomheder vækste, og derfor har han investeret i flere virksomheder, der både tæller startups og etablerede virksomheder, i Kolding, i Danmark og i udlandet. Derudover sidder han i bestyrelsen i en børsnoteret robotvirksomhed i Odense.

“Der skal være et godt samarbejde for at få Kolding til at gro. Det er vigtigt med visioner, og ikke mindst skal vi have ambitioner på Koldings vegne.”

Søren Ravn, Foreningen Business Kolding

- Jeg vil gerne have indflydelse på erhvervslivet i Kolding Kommune, og ønsker også at tage et medansvar for erhvervslivets udvikling, fortæller Søren Ravn, når han begrunder, hvorfor han stillede op til formandsposten. Jeg glæder mig til arbejdet i foreningen, hvor der er samlet nogle stærke kræfter. Jeg har en masse erfaring, som jeg glæder mig til at bidrage med.

I skrivende stund har den nye bestyrelse endnu ikke nået at afholde første bestyrelsesmøde, men noget af det, Søren især vil have fokus på, er samarbejde. Både i bestyrelsen, men især også samarbejde mellem Kolding-områdets virksomheder, Kolding Kommune og andre aktører.

- Der skal være et godt samarbejde for at få Kolding til, at gro. Det er vigtigt med visioner, og ikke mindst skal vi have ambitioner på Koldings vegne. Og så skal vi selvfølgelig have flere nye medlemmer i Foreningen Business Kolding, slutter Søren – klar til at trække i arbejdstøjet.