På Eltang Skole arbejder eleverne i 4.-6. klasse på tværs i faget BID, som står for Bæredygtighed, Innovation og Design. De arbejder med forskellige temaer inden for bæredygtighed, og har tidligere bygget et halmhus på skolens udendørsareal i forbindelse med temaet ”bæredygtig arkitektur”. Nu stå de klar med endnu et stort projekt.

3. juli 2019

FN’s verdensmål er også skolens mål
Forbrug, miljø, klima og alternativ energi indgår som en naturlig del af undervisningen på Eltang Skole, og foregår seksten mandage om året. Verdensmålene har en særlig betydning for elever og lærere i Eltang, da det er noget de har indarbejdet i dagligdagen og prioriterer højt. Derfor har de netop ansøgt om at blive UNESCO Verdensmålsskole.

De arbejder med Verdensmålene på en måde, som motiverer eleverne og giver dem ejerskab. Deres fokus er på løsninger af de udfordringer, verden står overfor – de italesætter en positiv historie, om at man kan gøre en forskel, og at det nytter. Skræmmebilleder og klimatrolde manes i jorden med eksempler på, at innovation og teknologi kan skabe nye løsninger. Hver gang et forløb er afsluttet - typisk efter fire mandage - skal eleverne have foretaget en handling, f.eks. at plante træer eller dele deres nye viden på platforme, hvor det giver mening. De tror på, at de naturfaglige kompetencer som eleverne udvikler, vil blive efterspurgt i fremtiden, lokalt og globalt. Problembaseret læring kombineret med elevernes nysgerrighed og interesse gør, at de på blokdagene har oplevet, at elever ikke mente, de havde tid til at holde frikvarter.

Økolariet
På skolen i Eltang har man længe haft et ønske og en vision om at etablere et væksthus/økolarie.
Økolarium er et bæredygtigt væksthus, der har til formål, at understøtte og styrke den naturfaglige undervisning på skolen, ved blandt andet at gøre teoretisk undervisning praktisk – og dermed give eleverne mulighed for få direkte erfaringer med naturfaglige fænomener.
Helt konkret giver økolariet mulighed for at lave observationer, stille spørgsmål, lave forudsigelser, designe undersøgelser, analysere og støtte hypoteser med resultater fra undersøgelser - og her giver økolariet de bedste rammer for at erfare udviklingsstadier og vækst. Sagt med andre ord bliver økolariet en slags eksperimentarium.

Økolariet skal bl.a. indeholde Farmbot, som er et robotdyrket bed, spiringsbænke, rensningsanlæg med fisk (aquaponics), sommerfuglefarm, terrarie og insekt- og bihotel. Datalogging af vækstforsøg og meteorologisk station er også med i planen

Vil du med på rejsen?
Det er tanken, at Økolariet på 100 m2 også kan bookes af klasser fra resten af kommunens skoler en dag om ugen. I Eltang har man modtaget en pris fra Novo Nordisk fonden på 200.000 kr.
For at realisere drømmen vender Eltang skole sig nu mod fonde og det lokale erhvervsliv for at skaffe de sidste 250.000 kr. De håber på, at virksomhederne vil betragte det som en investering i fremtidens arbejdskraft, og at de dermed har lyst til at støtte byggeriet med store eller små støttebeløb.

Byggeriet af økolariet tilstræbes at være så bæredygtigt som muligt, og hvor det er muligt genanvendes byggematerialer. Glastoppen på økolariet opføres af genbrug fra et nedlagt erhvervsvæksthus, ligesom trækonstruktionen er tænkt opført i genbrugstræ.

Skulle du have spørgsmål eller donationer til projektet, står projektleder Peter Blirup gerne til rådighed, både pr. telefon og mail (26206580 / pebl@kolding.dk).