Det er først og fremmest i de nye virksomheder, at de nye job opstår. Netop derfor er iværksætteri helt centralt for samfundsøkonomien, og netop derfor er der behov for at understøtte det i Kolding kommune.

4. juli 2019

Heldigvis har vi oplevet en positiv udvikling, hvor succesfulde iværksættere får meget positiv opmærksomhed – ja ligefrem hives ind for at beklæde en ministerpost. De fremstår som rollemodeller for de unge, der måske en dag selv tager springet og starter egen virksomhed.

Men selv om det er nemmere end nogensinde at starte en virksomhed, så er der for få, som overlever og klarer sig godt.

I Business Kolding arbejder vi for at hjælpe iværksættere i gang – med flere forskellige indsatser.

Hver torsdag eftermiddag er der Gratis Rådgivning i Pakhuset for alle, der har spørgsmål til det at starte og drive en virksomhed. Her svarer lokale advokater, revisorer, bankfolk og specialister på spørgsmål – og det er gratis for alle at deltage. Næste gang der er gratis rådgivning i Pakhuset er 5. september efter sommerferien.

I Pakhuset kan man også tilmelde sig informationsmøder for iværksættere, og det næste afholdes 29. august.

11. september kan iværksættere starte på aftenkurset Iværksætteri i praksis, som er et 4-timers aftenkursus over syv dage, hvor iværksætterne får indblik i de praktiske opgaver forbundet med iværksætteri.

Det EU-støttede projekt Medstrøm, som er målrettet iværksættere i Region Syddanmark, er et projekt som Business Kolding spiller en hovedrolle i. Særligt med delen kaldet Strømstyrke, som er kursusforløb for etablerede iværksættere, som skal i gang med et vækstforløb.

Iværksætterne som deltager i projektet får hjælp til kompetenceudvikling og forretningsudvikling målrettet den fase, som iværksætterens virksomhed befinder sig i.

Vi samarbejder samtidigt tæt med uddannelsesinstitutionerne, hvor de studerende på studierne kan prøve kræfter med virksomhedsideer i pakhuset. Det er inspirerende at se, hvor mange unge der brænder for en forretningside.

Foreningen Business Kolding forsøger også at række iværksætterne i Kolding en hånd. Sammen med ledende erhvervsfolk fra Kolding har foreningen dannet selskabet StartupBoost, yder lån eller foretager investeringer i virksomheder i Kolding.

Dette initiativ venter vi os meget af, da adgangen til risikovillig kapital ofte er helt afgørende for en iværksætters succes.

For os i Pakhuset er der ikke noget bedre, end at se en iværksætter tage udfordringen op og lykkes. Alle iværksættere – uanset hvor langt man er, eller hvilken branche, man er i – er velkomne til at kontakte os i Business Kolding.

Rigtig god sommer!