Marianne Stigsdatter fik to sønner med muskelsvind, og havde brug for hjælp i dagligdagen. Det blev startskuddet til virksomheden DUOS, der formidler kontakten mellem borgere og forskellige støttepersoner, der kan være med til at fastholde den enkeltes livskvalitet. I dag har virksomheden 4.500 medarbejdere og åbner nyt kontor i Kolding.

2. juli 2021

Formålet med virksomheden var fra virksomhedens start i 1996, at give borgere mulighed for at leve deres liv på samme vilkår som andre mennesker og have adgang til den bedst mulige trivsel i deres hverdag. Mariannes behov for og erfaring med at finde medarbejdere til sine sønner, blev derfor omdrejningspunktet for DUOS, der i dag beskæftiger i alt 4.500 medarbejdere og hjælper 6.000 borgere. Medarbejderne er bl.a. handicaphjælpere, mentorer, støttekontaktpersoner, ledsagere, pædagoger, sygeplejersker og SOSU hjælpere og -assistenter.

DUOS har netop etableret et nyt kontor i TradeCity i Bramdrupdam. Foreløbig har 6 medarbejdere deres daglige gang på kontoret, og 360 udførende medarbejdere leverer ydelser til borgere i Syddanmark, samt yderligere 660 i Region Midtjylland.

“Vi har oplevet en øget interesse fra den vestlige del af Danmark og fik nu mulighed for at etablere et kontor i Bramdrupdam og dermed komme tættere på både borgere og kommunale samarbejdspartnere i området.”

Sofus Rossing, divisionsdirektør i DUOS

- Vi har oplevet en øget interesse fra den vestlige del af Danmark og fik nu mulighed for at etablere et kontor i Bramdrupdam og dermed komme tættere på både borgere og kommunale samarbejdspartnere i området. DUOS’ medarbejdere gør hver dag en stor forskel for andre mennesker. Deres arbejde gør det muligt for mennesker at leve et så normalt liv som muligt med øget livskvalitet, fortæller Sofus Rossing, Divisionsdirektør i DUOS.

Ét af de områder, hvor DUOS har udviklet et særligt samarbejde med kommunerne, er ved at tilbyde kurser og efterfølgende jobmuligheder til ledige og flexjobbere. Mange ansættelser i DUOS er på få timer om ugen eller om måneden. Det giver mulighed for at sammensætte et job med fleksibelt timeantal, og dermed tilbyde meningsfulde jobs, hvor man bidrager til borgerens trivsel og velfærd, men kun i det antal timer, som passer til den enkelte medarbejder.

Ud over at bidrage til øget beskæftigelse kan DUOS være med til at bidrage med øget aktivitet i lokalsamfundet. Flere kommuner har bygninger, som ikke anvendes, det kunne være tidligere plejecentre mv. DUOS kan sammen med kommunen skabe nyt liv og dermed ”få lys i vinduerne” i bygningerne.

“Vi har gode erfaringer med at skabe et hjemligt bosted i bygninger, som i en periode har stået tomme. Det skaber arbejdspladser og liv i lokalsamfundet, at bygningerne kommer i brug og der kommer lys i vinduerne igen.”

Steen Pihl Sørensen, divisionsdirektør i DUOS

  Vi har gode erfaringer med at skabe et hjemligt bosted i bygninger, som i en periode har stået tomme. Det skaber arbejdspladser og liv i lokalsamfundet, at bygningerne kommer i brug og der kommer lys i vinduerne igen. Det er en oplagt mulighed i region Syddanmark og region Midtjylland, hvis der er bygninger, som kunne egne sig til formålet, udtaler Steen Pihl Sørensen, divisionsdirektør i DUOS.

Et af de nyeste initiativer, som DUOS er med i, er et samarbejde med Dansk Blindesamfund om ledsagelse til blinde og stærkt svagsynede, en helt ny aftale, som trådte i kraft i marts 2021. Dansk Blindesamfund har i mange år arbejdet for en ordning, hvor borgere +67, som er blinde eller svagsynede, kan få adgang til ledsagelse. Det er nu lykkedes. Formålet med ordningen er at forebygge ensomhed blandt denne gruppe og give dem mulighed for at være aktive som alle andre. Ordningen er en fire-årig forsøgsordning, og DUOS sørger i den forbindelse allerede nu for ledsagelse til mere en 30 borgere i region Syddanmark og Midtjylland.

Fakta om DUOS
  • Startet i 1996 blandt andet af Marianne Stigsdatter, som er mor til to sønner med muskelsvind
  • Beskæftiger i dag 4.500 medarbejdere
  • Hjælper 6.000 borgere
  • Samarbejder med 89 kommuner
  • DUOS har mere end 1.000 medarbejdere tilknyttet i Region Syddanmark og Region Midtjylland og ansætter hver dag nye medarbejdere
  • Leverer velfærdsydelser til børn og voksne med funktionsnedsættelser, psykiske og sociale udfordringer samt pleje og praktisk hjælp til ældre
  • DUOS står for relationer mellem mennesker som navnet og så symboliserer ”du” og ”os”
  • Læse mere om DUOS på www.duos.dk