Byrådene i Billund, Kolding og Vejle har de seneste måneder bevæget sig tættere på at indgå et samarbejde om markedsføring og udvikling af turismen i de tre kommuner. 23. november blev samarbejdet endelig officielt.

26. november 2020

Under overskriften Destination Trekantområdet danner de tre kommuner Billund, Kolding og Vejle en fælles forening, der fra 1. januar 2021 skal koordinere fælles aktiviteter på turismeområdet.

Det blev 23. november en realitet, da de tre kommuner formelt indgik et samarbejde på en stiftende generalforsamling i Spinderihallerne i Vejle.

Fakta

Alle tre kommuner er højt placeret på listen over de største turismekommuner i Danmark – og i alt har destinationen næsten 3 mio. årlige overnatninger, hvilket skaber en turismeomsætning på godt 6 mia. kr. Målet er at skabe yderligere vækst og dermed en endnu større beskæftigelse i turismeerhvervet.

Arbejdet vil blive koordineret fra et sekretariatskontor beliggende i tilknytning til LEGOLAND.

Det forventes at en destinationschef vil være på plads i begyndelsen af foråret 2021. Men allerede fra 1. januar 2021 begynder de første medarbejdere at flytte ind. I alt vil kontoret få en bemanding på 5-6 medarbejdere. Hertil kommer de projektmedarbejdere, der kan finansieres gennem forskellige udviklingsprojekter.

Indtil ansættelsen af en ny destinationschef vil erhvervs- og turismechef i Vejle Kommune, Morten Damgaard Nielsen, fungere som konstitueret i stillingen.

Formand for foreningens bestyrelse bliver adm. direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund. Bestyrelsen i øvrigt består af tre repræsentanter fra de deltagende kommuner og tre repræsentanter fra væsentlige erhvervsaktører i området.

De tre kommuner samarbejder allerede omkring markedsføringen af børnefamilieturismen i regi af det ambitiøse samarbejde i LEGOLAND Billund Resort, hvor en række kommuner og attraktioner arbejder sammen om at skabe og markedsføre Europas bedste børnefamiliedestination. Dette samarbejde vil også fremover indgå som en del af det nye destinationssamarbejde.

- Det er vores ambition, at Destination Trekantområdet skal kunne løfte udviklingen og markedsføringen af oplevelser inden for natur, kultur, historie og gastronomi, forklarer erhvervs- og turismechef i Vejle Kommune, Morten Damgaard Nielsen, der er konstitueret destinationschef i samarbejdsforeningen.

Han tilføjer, at såkaldte fyrtårnsoplevelser som UNESCO Verdensarvstederne i Jelling og Christiansfeld naturligvis vil fylde meget i destinationssamarbejdet ligesom Koldinghus og Trapholt også er attraktioner med høje besøgstal.

Et væld af naturoplevelser
Med corona-epidemiens indtog har områdets naturoplevelser oplevet en vældig tilstrømning i 2020 - og tendensen ventes at fortsætte.

- Det er derfor vigtig for den nye destination at få fortalt historien om mulighederne i de tre kommuner. Lige fra fjord til hede. Vandring og især cykling vil være vigtige områder at samarbejde omkring, fortæller Morten Damgaard Nielsen, der tilføjer, at Trekantområdet også skal udnytte, at det er et område, der er kendt for sine mange møder og konferencer.

Den centrale beliggenhed midt i landet kombineret med en relativt høj hotelkapaciteten gør, at området er attraktivt for arrangører og konferencemagere.

Men branchen har været hårdt ramt i 2020 og det er derfor en vigtig fælles opgave at få kickstartet branchen ligesom det nye destinationssamarbejde også vil have særligt fokus på tiltrækning af internationale konferencer, kongresser og sportsevents.

 

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Destination Trekantområdet Jan Hessellund, tlf. 2778 9927

Konstitueret Destinationschef Morten Damgaard Nielsen, tlf. 4033 0002