Efter en succesfuld periode i spidsen for erhvervsorganisationen stopper Tommy Langhoff som Adm. Direktør i Business Kolding senest næste sommer.

22. august 2017

Tommy Langhoff fortsætter indtil fratrædelsen, senest 30. juni 2018, uændret i sin rolle som Adm. Direktør, og vil samtidig bidrage med sin erfaring i rekrutteringen af en afløser. Det giver Business Kolding god tid til en rolig og veltilrettelagt rekruttering af ny Adm. Direktør, der kan fortsætte den positive udvikling for erhvervsudviklingen i Kolding Kommune og organisationen.

Bestyrelsesformand i Fonden Business Kolding, Otto Popp Clausen er tilfreds med den langsigtede aftale: ”Vi har været særdeles tilfredse med de markante resultater for Kolding Kommunes erhvervsliv og Business Kolding organisationen selv, som Tommy har været en stærk drivkraft bag og har en væsentlig aktie i. På den baggrund kan det synes mærkeligt, nu at aftale et ophør for samarbejdet, men vi har siden ansættelsen i juni 2014 talt åbent med Tommy om, at vores samarbejde med al sandsynlighed ville være af en varighed på 3-5 år. Dels fordi jobbet i front for kommunens erhvervsudvikling er et hverv som med jævne mellemrum kræver ny inspiration og nye øjne, og dels fordi Tommy fra starten gjorde det klart, at han igen ville tilbage til det private erhvervsliv”.

Mens Tommy Langhoff har været Adm. Direktør, har iværksætteri fået en mere fremtrædende rolle, der er kommet flere medlemmer til Business Kolding og Kolding har fået et styrket erhvervsimage.

”Det har været et stort privilegie og en meget spændende udfordring at arbejde for erhvervslivets gode vilkår og kommunens erhvervsudvikling i et dynamisk erhvervsmiljø med mange interessenter. Jeg har nydt hver eneste dag, lært en masse og sammen med en masse dygtige mennesker været med til at skabe markante resultater. Men alting har en ende, og da jeg kun vil min organisation og erhvervsudviklingen i Kolding Kommune det bedste, er det rigtige, at vi i god tid planlægger, hvordan stafetten kan gives videre”, forklarer Tommy Langhoff om baggrunden for at melde ud nu.

Den kommende tid byder på et strategieftersyn for Business Kolding, og så kommer rekrutteringen derefter. Borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, sidder med i Business Koldings bestyrelse, og han sender masser af ros i Tommy Langhoffs retning.

”Men det kommer ikke bag på os, at Tommy Langhoff vil stoppe på et tidspunkt. For vi vidste, at vi kun havde ham som direktør i nogle år, da vi ansatte ham. Tommy Langhoff har været en succes for Business Kolding og Kolding Kommune, og de bedste succesers levetid sikres ved, at vi får en god overgangsperiode, hvor vi har tid til at finde en ny”, siger Jørn Pedersen.

Der er ingen planer endnu for Tommy Langhoffs fremtidige virke, men han udtaler: ”Ligesom Business Kolding får jeg nu god tid til at planlægge et godt skifte. Præcis hvad det bliver, ved jeg af gode grunde ikke, men jeg skal formodentlig tilbage til at arbejde med salgsudvikling, serviceudvikling og ledelse i en privat virksomhed eller som konsulent”

Tommy Langhoff kom til Business Kolding fra en periode med succesfuld opstart af virksomheden EffiMat Storage Technology A/S i robotklyngen i Odense, og tidligere været CEO og salgsdirektør i virksomheder inden for service, industri, konsulentvirksomhed og IT.


For mere information kontaktes:

Bestyrelsesformand i Fonden Business Kolding, Otto Clausen på 2544 4342
Adm. Direktør i Business Kolding, Tommy Langhoff på mobil 2081 2927