Tel +45 4110 4106
lbf@businesskolding.dk
Erhvervskonsulent

Lars Bo Frederiksen

Lars Bo er opvokset i Dalum i Odense. Han har en faglig uddannelse som maskinarbejder/smed, hvorefter han læste til maskiningeniør (termisk linie) på Odense Teknikum. Han har tidligere arbejdet som produktionschef hos APV i Kolding og som produktionstekniskchef hos Grundfos i Bjerringbro.

Primære arbejdsopgaver
Lars Bos vigtigste opgave er, at forsøge at hjælpe de virksomheder, der ligger inden for produktion, industri og fødevarer, hvilket han gør ved at have kontakt til virksomhederne mindst en gang om året og få en snak med dem om, hvordan det går, høre hvilke udfordringer de står over for, samt hvilke planer og investeringer de har i pipelinen. For at kunne løse denne opgave er det bl.a. vigtigt at være up to date omkring de muligheder, der er i erhvervsfremme systemet, og som kan være med til at understøtte virksomhedernes udvikling. En anden del af Lars Bos opgaver er at afholde faglige tematiske netværksarrangementer, målrettet virksomhederne.

Hvad er vigtigt for dig?
Glæden i mit arbejde er, når det lykkes at hjælpe virksomheder. F.eks. har jeg af flere omgange været ude og besøge en mindre virksomhed, og fra mit første besøg hørte jeg om et super spændende, men også dyrt projekt. De efterfølgende gange jeg besøgte dem, snakkede vi om projektet, men det var ikke lige det rigtige tidspunkt, forklaringerne var mange. Så i november 2020 blev vi enige om, at hvis der kunne rejses noget medfinansiering, så skulle det være. Jeg fik sat et møde op med Force Teknologi, og der blev skrevet en ansøgning til en InnoBooster på et pænt stort beløb, og den gik igennem, så de kunne starte på deres udviklingsprojekt. Sådan et forløb kan jeg godt glædes ved længe. Så giver mit arbejde værdi – for mig og for virksomhederne.