Foreningen Business Kolding indkalder alle medlemmer til den årlige Generalforsamling torsdag den 23. februar 2023, på Comwell Kolding.

På den årlige Generalforsamling vælger medlemmerne af Foreningen Business Kolding et Repræsentantskab. Alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2023, kan stille op og/eller afgive stemme til Repræsentantskabsvalget. Valgperioden er 2 år, og i 2023 skal der vælges 10 nye repræsentantskabsmedlemmer. 

Du kan også læse mere om Repræsentantskabet og melde dit kandidatur her

Program
15.00

Kaffe, kage og netværk
Netværk med de øvrige deltagere, og mød kandidaterne til repræsentantskabet

15.45

Velkomst

15.50

Ordinær generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 3, herunder oplæsning af meddelelse fra Kolding Byråd, de faglige organisationer, Campusrådet, UU-rådet, detailbranchen og turismedestinationssamarbejdet om, hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
17.00

Afslutning

Efter Generalforsamlingen afholdes Award '23. Deltagelse i Award '23 kræver særskilt tilmelding og køb af billet - billetsalget starter i januar 2023.

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

 • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
 • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
 • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
 • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
 • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
 • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
 • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
 • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

Hver medlemskab / virksomhed har kun 1 stemme. Deltager I flere fra samme virksomhed, skal vi vide hvem der er stemmeberettiget (sæt kryds, hvis du er stemmeberettiget for din virksomhed)

SAVE THE DATE! Foreningen Business Kolding inviterer til en fantastisk aften med rød løber, middag, netværk og vigtigst af alt - en hyldest af Kolding Kommunes erhvervsliv. Læs mere...
Foreningen Business Kolding søger 10 nye medlemmer til repræsentantskabet i 2023. Vil du være en del af et spændende netværk, som er med til at give input til erhvervsudviklingen i Kolding Kommune? Så er Foreningen Business Koldings Repræsentantskab måske noget for dig? Læs mere...
23. februar 2023
kl. 15:00 - 17:00
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Gratis
No-show-fee på kr. 250,- opkræves ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før arrangementsstart.
Signe Madsen
simad@businesskolding.dk
79795888