Foreningen Business Kolding søger 10 nye medlemmer til repræsentantskabet i 2024. Vil du være en del af et spændende netværk, som er med til at give input til erhvervsudviklingen i Kolding Kommune? Så er Foreningen Business Koldings Repræsentantskab måske noget for dig?

16. januar 2024

Alle medlemmer af Foreningen Business Kolding kan stille op til Repræsentantskabet. 

Hvad laver Repræsentantskabet?
Som repræsentantskabsmedlem bliver du en del af et stærkt netværk med 34 medlemmer fra erhvervslivet, lokale uddannelsesinstitutioner og det politiske system i Kolding Kommune. Repræsentantskabet er med til at sætte præg på dagsordener, der har betydning for erhvervslivet i Kolding Kommune igennem debat og dialog. Du bliver en del af erhvervslivets ambassadørkorps i Kolding Kommune, og er med til at sætte retning, drive ad-hoc netværk og bidrage til arbejdsgrupper indenfor din branche og/eller ekspertise, til gavn for alle medlemmerne i Foreningen Business Kolding.

Hvordan mødes Repræsentantskabet?
Repræsentantskabet samles ca. 4 gange om året á ca. 2-3 timers varighed. Repræsentantskabsmøderne er et mix af information og dialog, hvor aktuelle temaer drøftes mhp. at give input til Kolding Kommune og Business Koldings bestyrelser, om hvordan vi sammen sikrer de bedste vækst- og rammebetingelser for erhvervslivet i Kolding Kommune.

Hvornår mødes Repræsentantskabet?
I 2024 mødes Repræsentantskabet til opstartsmøde d. 8. marts 2024 kl. 11.00; d. 6. juni kl. 14.00; d. 30. september kl. 14.00 og d. 11. december kl. 8.00 (Sæt kryds i kalenderen!). 

Hvordan bliver man valgt til Repræsentantskabet?
Du skal udfylde nedenstående formular, hvis du ønsker at være kandidat til repræsentantskabet. Valget til repræsentantskabet foregår som afstemning på Foreningen Business Koldings Generalforsamling den 29. februar 2024 og valgperioden er 2 år. Valgte repræsentantskabsmedlemmer kan også stille op til bestyrelsen i Foreningen Business Kolding og er med til, at vælge de 8 bestyrelsesmedlemmer blandt de 34 repræsentantskabsmedlemmer. Som Repræsentantskabsmedlem har du stor indflydelse på Foreningen Business Koldings aktiviteter og strategiske retning.

Spørgsmål og deadline
Du kan se medlemmer af Repræsentantskabet og læse mere her - link. Har du spørgsmål til Repræsentantskabet eller om opstilling her til, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Signe Madsen på simad@businesskolding.dk eller 7979 5888.

Deadline for at melde dit kandidatur til Repræsentantskabet er den 19. februar 2024 kl. 12.00, hvis du vil med i valgmaterialet, som omdeles til Generalforsamlingen. Du har også mulighed for, at melde dit kandidatur på selve generalforsamlingen - kontakt os for nærmere information.

Kontakt

Tel
Sekretariatschef - På barsel

Signe Z. N. Madsen

Tilmelding til Generalforsamling 2024

Foreningen Business Kolding indkalder alle medlemmer til den årlige Generalforsamling torsdag den 29. februar 2024, på Comwell Kolding. Læs mere...