Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU har samlet en række forskningsbaserede materialer til fri afbenyttelse, som kan være interessante for virksomheder at dykke ned i for at få ny viden, skabe udvikling mv.

7. april 2020

Der er f.eks. bøger om virtuel ledelse, værktøjer til implementering af sales & operations planning, en indføring i hvordan man kan arbejde med leverandørdreven innovation og en virtuel selvstudie-workshop, hvor man kan arbejde med udviklingen af sin forretningsmodel.

Du finder også cases, rapporter, læringsuniverser mv. inden for en række forskellige emner, og siden vil løbende blive opdateret med mere materiale.

Se samlingen af virtuel viden til virksomheder på denne side www.sdu.dk/virtuelviden