Undersøgelser viser, at danske små og mellemstore virksomheder generelt ser et forretningsmæssigt potentiale i brugen af Additive Manufacturing (AM), herunder 3D print, men er udfordret af manglen på kvalificerede medarbejdere.

22. januar 2021

Business Kolding har derfor bedt Epinion om at undersøge potentialet for at udbyde en ny videregående uddannelse inden for Additive Manufacturing i Kolding-området. Uddannelsen har til formål at give de studerende kompetencer inden for området.

- Vi håber, at undersøgelsen giver et godt grundlag for at opbygge uddannelser inden for 3D-print i Kolding, siger Morten Bjørn Hansen fra Business Kolding.

“Det bekræfter vores billede af, at der er brug for 3D-print kompetencer”

Morten Bjørn Hansen, Business Kolding

Undersøgelsen viser blandt andet, at over halvdelen af de adspurgte virksomheder bruger AM på nuværende tidspunkt, og flere regner med at bruge det i højere grad om tre år.

- Det bekræfter vores billede af, at der er brug for 3D-print kompetencer i virksomhederne, fortsætter Morten Bjørn Hansen fra Business Kolding. Vi tror det vil være et område i vækst, og vi har et potentielt kraftcenter for denne nye teknologi netop i Kolding.

Tilbage i 2017 etablerede Business Kolding 3D-printcentret Nexttech, der sidste år blev solgt videre til IBA Erhvervsakademi, som har valgt at sætte fokus på 3D print for at styrke de tekniske og produktionsmæssige uddannelser.

Læs hele undersøgelsen på linket herunder.