Et flertal i Folketinget og regeringen har besluttet at ændre reglerne for økonomisk kompensation, så også nystartede virksomheder kan få hjælp.

22. januar 2021

Det betyder at virksomheder, der er etableret under coronakrisen og ramt af restriktioner nu også kan få støtte.

Tidligere kunne nyetablerede virksomheder kun få kompensation, hvis de var etableret før 9. marts 2020, dette er nu ændret til, at virksomheden skal være etableret før 1. november 2020.

Læs mere om den ændrede kompensationsordning i linket herunder.