Affaldssortering kan ses på bundlinjen. Få rådgivning hos Kolding Kommune til at sortere mere effektivt.

5. april 2017

Renovationsafdelingen i Kolding Kommune står klar med en hjælpende hånd til virksomheder, der er klar til at realisere værdien i affaldet.

”Her i foråret har vi særligt fokus på hotel- og restaurationsbranchen. Det betyder, at vi tager på besøg hos alle i løbet af de næste par måneder. Man kan selvfølgelig skrive til os og få en aftale på forhånd”, fortæller ressourcekonsulent Marie Louise Rementorp, der udgør den ene halvdel af rådgivningsteamet hos Renovation i Kolding Kommune.

Mange virksomheder kan sænke deres renovationsudgifter alene ved at sortere affaldet lidt bedre. De betaler nemlig for hvert kilo affald, der sendes til forbrænding som restaffald. Til gengæld betaler virksomhederne kun for antallet af tømninger på de fleste affaldstyper, der kan genanvendes.

Hoteller og restaurationer er et godt eksempel på en branche, hvor regnestykket er værd at lave. Her udgør madaffaldet ofte en stor del af den samlede mængde affald. Og det vejer ret meget.

På Hotel Koldingfjord vejer det faktisk så meget, at det udgør 60% af vægten på det affald, der produceres. Af samme grund har de for lang tid siden besluttet, at deres affald skal sorteres. Denne beslutning betyder, at hotellet hvert år nu sparer 5.000 kr.

”Vi kan se, at det på alle måder giver mening for Hotel Koldingfjord at sortere affald. Det giver økonomiske besparelser, samtidig med at vi overholder loven – og så skader det bestemt ikke, at vores kunder ved, at vi gør vores for at passe på miljøet. Hotel Koldingfjord er med i turismens internationale miljømærkning ”Green Key”, og vi oplever i stigende grad, at vores større kunder stiller krav om en tydelig miljøpolitik”, siger Peder J. Madsen, administrerende direktør for Hotel Koldingfjord.

Affaldssortering er lovpligtigt
Affald er en nødvendig ressource. Derfor er det lovpligtigt i Danmark, at alle virksomheder skal sortere deres affald. Affaldet skal sorteres efter materiale: fx pap, papir, glas, plast, metal og træ. Det skal også sorteres efter, om det er egnet til genanvendelse, forbrænding eller deponi.

Gratis rådgivning om affald og genbrug
Få tilsendt en ”Startpakke” eller book en rådgivning, så du let kan komme i gang med at sortere mere. Skriv til ressourcekonsulent@kolding.dk