Direktør Anita Larsen fra Kolding-virksomheden IPW Systems, indtræder som ny næstformand for Fonden Business Kolding. Hun er udpeget af det lokale erhvervsnetværk Foreningen Business Kolding og afløser Pernille France, der udtræder af bestyrelsen grundet jobskifte.

12. august 2022

Foreningen Business Kolding har udpeget direktør Anita Larsen, IPW Systems til at indtræde i Fonden Business Koldings bestyrelse.

Anita Larsen afløser Pernille France, der har været næstformand siden oktober 2021, men som udtræder af bestyrelsen, da hun d. 1. august 2022 er tiltrådt som chef for Strategisk Vækst i Kolding Kommune. Fondslovgivningen kræver en uafhængig bestyrelse, og da Kolding Kommune i sin tid har været med til at stifte Fonden Business Kolding, kunne Pernille ikke længere anses, som værende et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Den nytiltrådte næstformand er ejerleder i softwarevirksomheden IPW Systems, som har til huse i Olaf Ryesgade midt i Kolding. Virksomheden udvikler og sælger softwareløsninger til ledelsesrapportering og produktionsoptimering, dokumenthåndtering, kvalitetsstyring mm. Anita Larsen har flere års erfaring som leder, og som partner i virksomheden, og er bla. aktiv i Business Koldings IT-netværk og har et godt kendskab og netværk til IT-virksomhederne og IT-iværksætterne i kommunen. Anita er 44 år, bosat i Kolding med sin mand og deres to børn.

Fondens formand Ole Petersen udtaler:
- Vi skal løbende imødekomme erhvervslivets behov og -efterspørgsel i de tilbud vi sætter i søen fra Business Kolding, og har derfor ønsket en kandidat med kompetencer, viden og erfaring inden for IT og digitalisering; gerne en ejerleder, med ledelseserfaring fra en lokal SMV. Samtidig har det været vigtigt for os, at bestyrelsen afspejler det lokale erhvervsliv og samfundet generelt, og jeg er derfor meget glad for at Foreningen Business Kolding har udpeget en så stærk og kompetent kandidat, som Anita Larsen er.

“Jeg ser frem til arbejdet som næstformand for Business Kolding. Jeg har længe været en aktiv del af Business Koldings IT-netværk, og jeg glæder mig til at fortsætte med at sætte fokus på behovet for IT-kompetencer, og til at bidrage til de lokale virksomheders rejse mod øget digitalisering.”

Anita Larsen, IPW Systems

Fondens bestyrelse har d.d. konstitueret sig, således at bestyrelsen fremadrettet består af formand Ole Rudbeck Petersen, Direktør for Alfa Laval i Kolding, næstformand Anita Larsen, Direktør for IPW Systems, og bestyrelsesmedlem Søren Ravn Jensen, der også er formand for Foreningen Business Kolding.

- Jeg ser frem til arbejdet som næstformand for Business Kolding. Jeg har længe været en aktiv del af Business Koldings IT-netværk, og jeg glæder mig til at fortsætte med at sætte fokus på behovet for IT-kompetencer, og til at bidrage til de lokale virksomheders rejse mod øget digitalisering. Og så håber jeg, at min mangeårige erfaring med virksomhedsledelse – fra opstart til vækst og drift, kan være med til at inspirere og kvalificere de tilbud, som vi giver de lokale virksomheder og iværksættere fremadrettet, siger Anita Larsen.

De tre bestyrelsesmedlemmer bakkes op af et Advisory Board, bestående af Henrik Larsen (LEA Ejendomme), Gitte Lindbo (tidl. Kolding Storcenter), Heidi Kjær (SCANDIC Kolding), Eva Kjer Hansen (Kolding Byråd), Merete Due Paarup (Kolding Byråd), Knud Erik Langhoff (borgmester) samt Thomas Boe (Kommunaldirektør). Advisory boardet har desuden to observatører, Birgitte Munk Grunnet (Kolding Byråd) og Søren Rasmussen (Kolding Byråd).