Er du ung håndværker og har tilknytning til Kolding, så er der nu mulighed for at søge to forskellige legater.

27. august 2020

Fællesfonden til fordel for beskæftigede i håndværksfagene i Kolding
Fondens formål er bl.a. at yde til støtte til unge håndværksmestres etablering og igangsætning men fonden yder også støtte til unge håndværkeres studierejser, uddannelsesrejser og kursusdeltagelse, men yder også støtte til lærlinge i forbindelse med deres uddannelse. Sidst men ikke mindst kan der også gives støtte til uddannelsesinstitutionernes projekter til gavn for håndværksfagene.

Du kan læse mere og ansøge. Ansøgningsfrist 15. september

Rejse- og uddannelseslegater til unge håndværkerer
Legatudvalget i Erhvervsklubben Kolding, Kolding Handel & Håndværk uddeler i december 2020 rejse- og uddannelseslegater til unge håndværkere. Legaterne gives til relevant videreuddannelse (også i udlandet), til studierejser eller til teknisk uddannelse. Legaterne kan søges af personer, der har en håndværksmæssig uddannelse, og som har tilknytning til Kolding.

I ansøgningen skal CPR-nr. være anført, da evt. legatudbetaling skal opgives til skattevæsenet.

De bevilligede legater vil blive udbetalt i december 2020.

Ansøgningen (gerne vedlagt budget) sendes inden 8. november 2020 på email til ekk@ek-kolding.dk eller til:

Erhvervsklubben Kolding
Mrk. Samlingslegatet
Clemensgade 6
6000 Kolding