Budgetforliget er generelt erhvervsvenligt og indeholder en række gode elementer vigtige for erhvervslivet - men efterlader fortsat også ønsker til forbedring.

21. september 2016

Et samlet byråd med deltagelse af alle politiske partier har indgået budgetforlig for 2017-2019. Bred enighed er grundlaget for at arbejde på langsigtede løsninger, som er fundamentale på erhvervsområdet – såvel som på andre områder – og Business Kolding hilser derfor bredden i aftalen meget velkommen.

Kolding Kommune markerer sig med budgetforliget fortsat som en erhvervsvenlig kommune, hvor et samlet byråd trods et meget stramt økonomisk råderum forstår, at en positiv erhvervsudvikling, gode rammevilkår og stærke services overfor virksomhederne er af afgørende betydning for kommunens generelle udvikling og finansiering af den kommunale velfærd.

Denne generelle erhvervsvenlighed understøttes også af de seneste måneders eksterne analyser fra såvel Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Business Koldings egen konjunkturanalyse hos virksomhederne.

Der er altid plads til forbedringer og nye ønsker, men overordnet er det vores vurdering, at vi har fået et budgetforlig, som erhvervslivet kan være godt tilfredse med.

Af nye initiativer kan nævnes:

  • Etablering af en investeringspulje på 75 mio. kr. i 2017 og yderligere midler i de efterfølgende år til at tackle nogle af de strategiske og langsigtede udfordringer, der forudsætter et stort investeringsbehov. Principperne for anvendelse og konkrete projekter baseret på investeringspuljen vil blive diskuteret fra januar 2017, og Business Kolding vil aktivt indgå i dialogen for at sikre en anvendelse, der bedst muligt tilgodeser erhvervslivets udvikling og rammevilkår.

  • Nedsættelse af dækningsafgiften med 0,4 promille i 2017 og yderligere 0,4 promille i 2018. Det er erhvervslivets ønske, at udfasningen af dækningsafgiften fortsættes og gerne intensiveres de kommende år. 

  • Kolding Kommunes deltagelse sammen med Business Kolding i den internationale iværksætter konkurrence Creative Business Cup for derved at sætte yderligere fokus på iværksætteri og entreprenørskab.

  • På det sociale område er der fokus på at hjælpe flere til at klare sig selv og få flere i job, som et af mange tiltag for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft for virksomhederne.

  • Tilførsel af ekstra ca. 7 mio. kr. årligt til folkeskoleområdet og dermed fremtidens ressourcer for erhvervslivet samt 1 mio. kr. til forsøg med fleksibel børnepasning.

Påvirkning af erhvervslivets rammevilkår vil fortsat ske i en bred dialog med erhvervslivet via Business Koldings mange hundrede en-til-en dialoger, netværksmøder, dialog møder, repræsentantskab og bestyrelse – men du er også altid velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer i Business Kolding direkte, hvis du har idéer og forslag til forbedringer eller nye tiltag, som Business Kolding bør arbejde for.


Med venlig hilsen

Tommy Langhoff

Adm. Direktør
Business Kolding