Når kriser som coronapandemien indtræffer, kræver det, at virksomheder har styr på kriseberedskabet. Det gælder også for danske virksomheder, og med et nyt projekt er der hjælp på vej til særligt de små og mellemstore virksomheder.

11. september 2020

Forskere ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU har med støtte fra Industriens Fond og Business Kolding sat sig for af finde frem til, hvordan danske virksomheder opbygger et beredskab til effektivt at klare en mulig anden bølge af covid-19 og andre fremtidige kriser

- Vi vil undersøge, hvilke krisestrategier der virker og bør sættes i søen, og hvilke der ikke gør. Og hvordan SMV’er med fordel kan forberede sig på fremtidens kriser’, udtaler professor og projektleder Kim Klyver fra SDU.

“Vi vil undersøge, hvilke krisestrategier der virker og bør sættes i søen, og hvilke der ikke gør. Og hvordan SMV’er med fordel kan forberede sig på fremtidens kriser’”

Kim Klyver, professor og projektleder, SDU

Kriser truer virksomheder med farer og nedgang, men lokker også med nye muligheder for forretningsudvikling. Nogle virksomheder kommer styrket ud af krisen, mens andre bliver svækket og i værste fald lukkes. Men små og mellemstore virksomheder møder kriser forskelligt. Det nye projekt stiller spørgsmålet, hvad skal SMV’er lære af covid-19?

Projektet kommer til at trække på omfattende datamateriale, herunder spørgeskemaundersøgelse, registerdata og interviews, og vil åbne nye muligheder for at forstå forskellige krisestrategiers betydning og effekter, afhængigt af hvordan den enkelte virksomhed i første omgang træder i krisen; virksomhedens kriseparathed.

- Hos Business Kolding har vi stor erfaring med at samle data fra Koldings virksomheder, forklarer direktør ved Business Kolding Morten Bjørn Hansen, og derfor har vi i høj grad deltaget i at kvalificere spørgsmålene i spørgeskemaet. Vi vil også være med til at formidle resultaterne, så vi sikrer, at den indsamlede viden og de forskellige værktøjer komme ALLE Koldings virksomheder til gode.

Projektet ledes af professor Kim Klyver og lektor Suna Løwe Nielsen fra SDU’s Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Begge har tidligere beskæftiget sig med SMV’er og entreprenørskab i krisetider. Projektets øvrige partnere inkluderer SMVdanmark, Business Kolding og Erhvervshus Sydjylland.

“Det er vigtigt, at vi lærer af krisen, så Danmark og dansk erhvervsliv kan komme styrket ud af den og stå stærkere når nye kriser rammer i fremtiden”

Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond

For Industriens Fond er projektet centralt og vigtig i fondens portefølje af forskningsprojekter relateret til Covid-19:

- Kriser kommer og går, og corona-krisen kan vise sig at blive både dyb og langvarig. Derfor er det også vigtigt at vi lærer af krisen, så Danmark og dansk erhvervsliv kan komme styrket ud af den og stå stærkere når nye kriser rammer i fremtiden,’ siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond, som har iværksat det nye projekt sammen med SDU som led i fondens særlige coronaindsats – genstartNU.dk – der både rummer en række forskningsinitiativer, men som i høj grad også leverer konkret hjælp til et dansk erhvervsliv der i øjeblikket er hårdt presset.