Kolding Kommune søsætter i øjeblikket en kampagne på Facebook og Instagram, der skal vise familier fra Aarhus, Odense og Esbjerg, at Kolding er et attraktivt sted at slå sig ned – i første omgang med fokus på borgere, der har startet egen virksomhed.

9. juni 2021

Tilflytningen til Kolding Kommune er historisk høj i øjeblikket. I 2019 og 2020 er der begge år flyttet flere end 4.530 personer til Kolding Kommune. Det er mange flere end i starten af 2010’erne, hvor tilflytningen lå under 4.000 personer om året. Men selv om flere i disse år vælger at slå sig ned i Kolding Kommune, flytter et stadig større antal herfra, hvilket lige nu giver en negativ befolkningsudvikling.

“Vi skal vise, at Kolding har en masse at byde på, og at det er et attraktivt sted at arbejde og leve sit liv”

Borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune

 - Det positive er, at stadig flere vælger at komme til Kolding Kommune. Derfor er der potentiale til, at udviklingen kan vende. De private investorer og boligforeningerne er godt i gang med at skubbe på den udvikling, fordi de i øjeblikket opfører mange nye attraktive boliger. Og investorer udstykker massevis af byggegrunde. Der er altså god plads til, at endnu flere kan slå sig ned i vores kommune. Men vi kan gøre endnu mere for, at folk kan få øjnene op for mulighederne her i kommunen. Vi skal vise, at Kolding har en masse at byde på, og at det er et attraktivt sted at arbejde og leve sit liv, pointerer borgmester Jørn Pedersen.

Derfor arbejdes der i Kolding Kommune på flere forskellige tiltag, der skal være med til at vise, hvorfor Kolding Kommune er attraktiv.

Hvor skal vi slå os ned?
Målgruppen er 28-35-årige, der enten er nyuddannede eller har afsluttet en uddannelse inden for de seneste fem år. De er i etableringsfasen af deres liv og skal finde ud af, hvor de skal bosætte sig permanent, så ønsker om bolig, arbejde, familie- og fritidsliv kan blive indfriet. De kan have børn i førskolealderen eller planer om at få børn forholdsvis snart.

Geografisk målrettes kampagnen områder, hvor der bor flest af den definerede målgruppe, og som Kolding historisk har en signifikant tilflytning fra: Aarhus, Odense og Esbjerg.

Portrætter at spejle sig i
Kampagnen består af en række portrætter af borgere, som bor Kolding, og som afspejler sider, der gør kommunen attraktiv for målgruppen. De medvirkende i kampagnen er personer, som målgruppen kan spejle sig i, og som reflekterer nogle af de samme værdier, som nogle af dem selv har. Det er f.eks. lokale iværksættere inden for mode, wellness, og ølbrygning.

Annoncerne leder målgruppen ind til en kampagneside på komtilkolding.dk, hvor fortællingerne om borgerne bliver udfoldet i fotos og tekst. Du kan læse portrætterne om f.eks. Harresø, ÅBEN, kropsterapeuten Strejff og Mellow Mindwww.komtilkolding.dk/flytdig/ eller linket herunder...