Tolv motiverede drenge i alderen 12-15 år er klar til at starte deres egen mikrovirksomhed med rådgivning fra Mind Your Own Business. Den 8. september kan du komme til informationsmøde i Pakhuset, for at høre mere om projektet, og for at høre, hvordan du kan hjælpe drengene på vej som venturepilot.

19. august 2022

Foreningen Mind Your Own Business ser muligheder frem for begrænsninger. De lærer unge drenge i udsatte boligområder at etablere og drive egen virksomhed – i tæt samarbejde med erhvervslivet og frivillige venturepiloter. Siden 2010 har Mind Your Own Business engageret 709 drenge til at etablere 83 mikrovirksomheder på MYOB Programmet og 152 drenge at videreudvikle 19 mikrovirksomheder på MYOB Akademiet. Forløbet er med til at øge drengenes tro på, at der er et arbejdsmarked, der vil dem

De sammensætter teams af frivillige venturepiloter med en bred vifte af uddannelsesbaggrund, alder og erhvervserfaringer, der ønsker at sætte egne faglige og personlige kompetencer i spil i samarbejde med drengene….OG TIL EFTERÅRET HAR DE BRUG FOR DIG!

Du får mulighed for at komme tæt ind på livet og blive en central sparringspartner for de tolv drenge, der kommer til at holde til i lokaler i Posthuset på Banegårdspladsen.

Mind Your Own Business har siden 2010 indgået en række partnerskaber med det danske erhvervsliv – og starter nu også op i Kolding. Det er elever fra områderne omkring Skovparken og Munkebo, der deltager i projektet.

Er jeres virksomhed interesseret i at indgå et samarbejde med Mind Your Own Business og være med til at gøre en forskel for unge drenge med en iværksætterdrøm, så kontakt Tanja Marek ved Business Kolding på tamar@businesskolding.dk og telefon 60776027.

Fakta om at blive venturepilot:

Ganske kort så forpligtiger mentorvirksomheden sig til ca. 40 timer fordelt over de 8 mdr.:

  • De deltager en gang om måneden og giver sparring på drengenes beslutninger og udvikling i mikrovirksomhed. 
  • De tilbyder 1-2 virksomhedsbesøg, hvor drengenes mikrovirksomhed sættes lidt i perspektiv til virkeligheden. 
  • Endeligt deltager mentorvirksomheden i en opstartscamp og et afsluttende event.

Kommende arrangementer