Torben Bager, professor ved SDU og Ivan Tyrsted, direktør, hædres torsdag med DSEB´s Innovations- og Entreprenørskabspris på 100.000 kr. Pengene skal bl.a. bruges til at udvikle træningsforløb for SDU-studerende, der ønsker at udvikle og internationalisere deres nystartede virksomhed.

17. november 2016

Prisen overrækkes torsdag ved Danish Entrepreneurship Award i Fredericia. Pengene og hæderen, som uddeles af DSEB (Danish Soceity for Education and Business), gives netop for de to prismodtageres omfattende arbejde med at udvikle innovations- og entreprenørskabsaktiviteter, så flere studenteriværksættere får omsat deres forretningsideer til konkret virkelighed.

”Torben Bager og Ivan Tyrsted har været pionerer på området og gjort en enorm indsats, som betyder, at arbejdet med entreprenørskab står stærkt på SDU i dag. Der er tale om en forbilledlig indsats – også i et nationalt perspektiv, og vi håber, at de vil fortsætte deres vigtige arbejde med at inspirere kommende generationer af studerende til at være innovative og udvise entreprenørskabsånd,” siger Torben Möger Pedersen, formand for priskomiteen og betyrelsesformand i DSEB. 

Torben Bager og Ivan Tyrsted har bl.a. udviklet en lærebog om entreprenørskab i teori og praksis, udviklet nye fag og linjer ved SDU samt udgivet en guide til undervisere i entreprenørskab. Herudover har de været centrale i udviklingen af IDEA House-konceptet for studentervæksthuse og udbredelsen til SDUs forskellige campusser samt en række andre universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner. SDU har i øvrigt lokaler i Pakhuset i Kolding.

DSEB´s Innovations- og Entrprenørskabspris uddeles én gang om året til en person eller en institution, som har gjort en særlig indsats for at styrke innovation og entreprenørskab inden for enten de videregående uddannelser, de gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelserne i Danmark.

Prisen er geografisk funderet uden for hovedstadsområdet ud fra et ønske om at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i dette område.

Danish Society for Education and Business arbejder grundlæggende for at løfte uddannelses- og forskningsniveauet i Danmark med et globalt, forretningsmæssigt perspektiv.

Læs mere om DSEB