I en ny analyse, hvor vi i samarbejde med Iris Group har dykket et par spadestik dybere ned i erhvervslivet udfordringer, er der en udfordring, som blinker som en rød alarm.

8. september 2023

Selv om Kolding og Trekantområdet er en attraktiv beliggenhed for virksomhederne, fordi der er en stor og veluddannet arbejdsstyrke, så er der særlige kompetencer, som det er stadigt sværere at rekruttere.

Faglært arbejdskraft, IT-eksperter og Ingeniører er en mangelvare - og som en virksomhed siger, så får det konsekvenser nu:

”Vores største vækstbarriere i de kommende år er nok adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Det gælder generelt – men især i forhold til den mere specialiserede og højtkvalificerede arbejdskraft.”

Udfordringerne med at rekruttere kompetencerne findes bredt blandt erhvervslivets brancher, selv om Kolding faktisk er kommunen i Trekantområdet, som med omkring 1.000 IT-ansatte i virksomhederne, har flest i forvejen. Det er de senere års positive økonomi og nye forretningsmuligheder inden for blandt andet grøn energi og digitalisering, der har fået virksomhederne til at spejde forgæves efter arbejdskraften de mangler.

Virksomhederne peger desuden på, at IT- og ingeniøruddannelserne desværre ligger uden for trekantområdet, hvilket er en barriere. En virksomhedsleder i formulerer det således i analysen:

“Beliggenheden i Kolding gør det sværere at tiltrække talenter fra ingeniøruddannelserne. Vi har et godt samarbejde med universiteterne om praktikanter, men de stifter familie og bosætter sig i de byer, hvor de uddanner sig.”

Virksomhedsleder, Kolding Kommune

”Beliggenheden i Kolding gør det sværere at tiltrække talenter fra ingeniøruddannelserne. Vi har et godt samarbejde med universiteterne om praktikanter, men de stifter familie og bosætter sig i de byer, hvor de uddanner sig.”

Lige nu står vi i hele trekantområdet med meget spændende muligheder. Virksomhederne inden for grøn energi vokser kraftigt, og skal vi holde momentum, så skal der gøres en indsats nu.

Jeg vil pege på tre håndtag, der med fordel kan drejes på:

For det første skal man have løst problemerne med infrastrukturen. Motorvejsnettet rundt om Kolding er for belastet, og det kan kun gå for langsomt med at få anlagt flere spor. Det samme gør sig gældende på andre strækninger i regionen.

For det andet skal man slippe berøringsangsten over for udenlandsk arbejdskraft. I dag er 12 procent af de ansatte på danske virksomheder udlændinge. Det har ikke ført til løndumping eller andre problemer, tværtimod. Danmark ville nemlig gå i stå, hvis den udenlandske arbejdskraft rejste hjem igen. Vi har brug for flere, ikke færre.

For det tredje er der brug for, at uddannelsesinstitutionerne i regionen får bedre mulighed for at udbyde tekniske uddannelser. Både faglærte, IT- og ingeniøruddannelser. Det skal nødvendigvis være med optag af udenlandske studerende, hvis vi skal kunne opfylde virksomhedernes behov for kompetencer.

Manglen på specialiseret arbejdskraft er således en selvskabt plage, og vi kan gøre noget ved udfordringerne, hvis der er vilje. Virksomhederne er klar til vækst, men hvis de ikke kan finde kompetencerne i Kolding og omegn – ja, så finder de dem et andet sted.