Torsdag d. 4. maj afholdt Foreningen og Fonden Business Kolding et fælles bestyrelsesmøde, hvor bestyrelserne bl.a. drøftede strategien for fondens erhvervsservice.

12. maj 2023

Der var enighed om, at i en tid, hvor teknologiske fremskridt sker med stigende hastighed, er digitalisering blevet en nøglefaktor for virksomheder og organisationer, der ønsker at forblive konkurrencedygtige og effektive.

Digitalisering er nøglen til vækst
Fondens næstformand, direktør Anita Larsen, IPW Systems A/S, præsenterede som oplæg til drøftelsen sit syn på virksomhedernes digitaliseringsrejse. Anita præsenterede en digital udviklingstrappe, som virksomheder bevæger sig op af, og understregede vigtigheden af, at huske at virksomheder er på forskellige udviklingstrin, hvorfor tilbuddene skal differentieres.

“Virksomhedernes digitale udfordringer varierer afhængig af branche, størrelse og ikke mindst af ressourcer og digitale kompetencer.”

Anita Larsen, Næstformand, Fonden Business Kolding

- Virksomhedernes digitale udfordringer varierer afhængig af branche, størrelse og ikke mindst af ressourcer og digitale kompetencer, forklarer Anita Larsen, der er CEO hos IPW Systems.

Fra et lokalt perspektiv er det især de første trin på udviklingsrejsen hvor Business Kolding kan hjælpe - jo flere lokale virksomheder, som flyttes op af den digitale udviklingstrappe, des bedre. Første skridt på trappen er i høj grad en øget bevidsthed omkring digitale muligheder, herunder at identificere processer, der kan automatiseres eller optimeres ved hjælp af teknologi, samt at overveje nye digitale produkter eller tjenester, der kan skabe værdi for virksomheden.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel blandt virksomhederne efter hjælp til digitaliseringen. Det fylder enormt, og det er åbenlyst, at mange erhvervsledere i dag er bevidste om, at uden en ambitiøs digital strategi, så får man svært ved at klare sig i konkurrencen, forklarer Morten Bjørn Hansen, Direktør ved Business Kolding.

Tilbud fra Business Kolding
Og netop den øgede bevidsthed omkring digitale muligheder forsøger Business Kolding at sætte i spil. Igennem en række faglige indspark med både lokale og nationale eksperter indenfor digital markedsføring, ChatGPT og kunstig intelligens mm. inviterer Fonden Business Kolding kommunens virksomheder til inspirationsmøder, hvor der er mulighed for at stifte bekendtskab med nye teknologier og digitale værktøjer.

“Vores opgave er at åbne døre. Give virksomhederne inspiration og pege dem i en retning, hvor de kan få den rette hjælp. Derfor vil vi arbejde for at have flere tilbud på hylderne de kommende år, der kan understøtte den digitale udvikling.”

Morten Bjørn Hansen, Direktør, Fonden Business Kolding

- Vores opgave er at åbne døre. Give virksomhederne inspiration og pege dem i en retning, hvor de kan få den rette hjælp. Derfor vil vi arbejde for at have flere tilbud på hylderne de kommende år, der kan understøtte den digitale udvikling, fortsætter Morten..

Senest inviterede Business Kolding til et arrangement om ChatGPT og AI med mere end 60 deltagere. Også i Marketing a la Carte har der været fokus på kunstig intelligens, hvordan kan det bruges i en marketingsammenhæng, og her deltog 40 nysgerrige deltagere. Efter sommerferien samarbejder Business Kolding med IBA Erhvervsakademi Kolding om, at tilbyde en række kompetenceudviklingsforløb netop indenfor digitalisering.

- Den største udfordring er mangel på digitale kompetencer. Vi går glip af vækst og udvikling, fordi det er meget svært at rekruttere til digitalisering. Derfor er det afgørende at få skabt nye uddannelsesudbud i Kolding, slutter Morten Bjørn Hansen.

Når virksomhederne bevæger sig op ad digitaliseringstrappen, går vejledningsopgaven hånd i hånd med Business Koldings mange samarbejdspartnere – fx Erhvervshus Syd, som tilbyder ”SMV:Digital” – et program, hvor virksomheder kan søge op til 100.000 kr. i tilskud til deres digitale ambitioner, fx indenfor e-handel, automatisering, digital sikkerhed eller noget helt andet, der sætter turbo på virksomhedens vækst og udvikling.

Fakta

I 2023 holder bestyrelserne i Fonden Business Kolding og erhvervsnetværket Foreningen Business Kolding en række fælles bestyrelsesmøder. Formålet er mere synergi og et tættere samspil mellem erhvervsliv og offentlige aktører.

Fonden Business Koldings bestyrelse kan ses her.

Foreningen Business Koldings bestyrelse kan ses her.