Børsen satte forleden spørgsmålstegn ved, om den erhvervsfremmeindsats der ydes også batter. Læs Børsens leder fra den 21. august og se Adm. direktør i Business Kolding Tommy Langhoffs kommentar.

25. august 2015

Børsens leder den 21. august

Kommentar til Børsens leder 

”Dyr erhvervsfremme dur ikke” – men en effektiv og fokuseret gør. Thomas Bernt Henriksens indspark i debatten om erhvervsfremme systemet i Børsens leder 21. august er relevant og vigtig – men ikke kun rigtig. ”Dyrt” er det hvis prisen overstiger værdien, men fordi noget ikke kan dokumenteres 100% er det ikke nødvendigvist dyrt. Hvis Thomas Bernt Henriksen eller andre kender til metoder, som præcist kan definere hvilke dele af en vækstsucces i f.eks. en SMV, som kan henføres til hvilke indsatser, så hører jeg og resten af forretningsverdenen gerne mere herom. At anvende f.eks. en privat konsulentvirksomhed er også en ledelsesbeslutning, som sjældent eller aldrig kan effekt-dokumenteres 1:1. Fakta er at iværksætterne og SMV´erne – som er erhvervsfremmesystemets primære målgruppe – har stor gavn af den vejledning som kan hentes hos dedikerede og tilgængelige  erhvervskonsulenter, og det kvitterer virksomhederne også hver dag for. Af samme årsag er tusindvis af danske virksomheder også medlemmer og betaler kontingent i tilknyttede erhvervsforeninger, for på den måde at støtte op om indsatsen. Erhvervslivet deltager altså i høj grad selv i finansieringen, og de er villige til at betale for den vare de køber. Indtil for 15 måneder siden, hvor jeg selv blev en del af erhvervsfremmesystemet, har jeg i 20 år som virksomhedsejer og virksomhedsleder været konfronteret med den umulige opgave, at have et overblik over mulighederne for hjælp til vores vækst- og forandringstiltag hos private rådgivere, kapital muligheder, støtteordninger og uddannelsesinstitutioner. Det effektive erhvervskontor bruger al sin energi på netop den virksomhedsvejledning, der afklarer virksomhedens udfordringer og effektivt skaber kontakt til de relevante muligheder. Det ”dyre” erhvervskontor har sit fokus rettet mod at ”stjæle” fra naboen og får sin tid slugt af politiske kampe. Endelig har det effektive erhvervskontor en vigtig opgave i at sikre, at der konstant er en konstruktiv og pragmatisk dialog mellem erhvervsliv og kommune, således at kommunale services og rammevilkår afspejler lokale behov. Der kan være mange meninger om DIs analyse, men den har bidraget til denne dialog og fokus på effektive services og gode rammevilkår. Så tak for den velmente reminder om, at offentlige penge altid skal bruges fokuseret og der hvor de skaber reel værdi og gavn. I øvrigt: Vores erhvervskontor er medarrangør på et yderst relevant arrangement 25.9 omkring Supply Chain Innovation med spørgsmålene ”Hvilke tiltag kan øge top- og bundlinje?”. Samarbejdspartneren? Ja det er Børsen.


Tommy Langhoff, Adm. Direktør

Business Kolding