I efteråret 2020 startede Business Kolding med at holde Marketing á la Carte. Tankerne var at SAMLE virksomhederne og give dem ny viden, som de kan bruge til deres markedsføring.

18. marts 2022

Siden starten for halvandet år siden, har 704 deltagere været med til Marketing à la Carte – fordelt på 274 forskellige virksomheder. De har været fordelt på 28 serveringer frem mod januar i år, hvor en ny runde er begyndt.

Marketing á la Carte er en række morgenmøder, hvor deltagerne bliver klogere på de forskellige marketingdiscipliner, og de rækker lige fra hvordan du grundlæggende kommer i gang med Facebook, LinkedIn, Instagram og TikTok til strategi på SoMe, video, influencermarketing og den kreative værktøjskasse.

Marketing á la Carte henvender sig både til iværksættere og etablerede virksomheder. I gennemsnit er der 13,9% af deltagerne, der endnu ikke har et CVR-nummer, 23% er under tre år, 20,8% er mellem 3 og 10 år, mens hele 42,3% har et CVR-nummer, der er over 10 år.

Fordelingen på brancher er også bred, dog er der to brancher, der falder ud, nemlig handel og erhvervsservice, som er en lang række konsulenter.

Deltagerne fordelt på brancher

Landbrug, skovbrug og fiskeri  0,4%
Industri, råstoffer, forsyning 7,3%
Bygge- og anlæg 0,7%
Handel 13,5%
Transport 0,4%
Hotel og restauration 3,6%
Information og kommunikation 4,7%
Finansiering og forsikring 1,1%
Ejendomshandel og udlejning 2,5%
Erhvervsservice 34,5%
Off. adm, undervisn., sundhed 8,7%
Kultur, fritid, anden service 7,6%
Uoplyst 14,5%

 

Nedenfor kan du se de Marketing á la Carte arrangementer, der er på programmet frem mod sommerferien. Måske du også skal øge din viden om forskellige marketingdiscipliner, der kan hjælpe dig til øget kendskab og dermed et øget salg.

Marketing á la Carte arrangementer

Vi skaber grobund for vækst for iværksættere, små og store virksomheder.
Vi ser mulighederne i din virksomhed, og hjælper dig med at udnytte potentialet.
Vi understøtter bæredygtig vækst og digital udvikling, så du kan følge med tiden.