Hos Business Kolding bakker vi hver dag op omkring uddannelsesinstitutionerne i Kolding kommune – lige fra folkeskole til universitet. Vi både planlægger og deltager i forskellige aktiviteter, der ofte også involverer erhvervslivet – og her hjælper vi gerne med at bygge bro. I de sidste uger har vi deltaget ved flere aktiviteter, som du kan læse mere om her.

30. marts 2023

Dommer til Company Programme
I uge 11 blev der afholdt regionsfinaler i Company Programme - et virkelighedsnært entreprenørskabsforløb for ungdomsuddannelserne, der udfordrer og styrker elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer. Forløbet træner eleverne i at udvikle deres gode idéer og omsætte dem til realiserbare virksomheder eller sociale projekter. Det er Fonden for Entreprenørskab, der står bag arrangementet, der blev afholdt på SDU.

Fra Business Kolding deltog Jakob Thoftdall Westphall, Niels Arne Lauridsen og Tanja Marek som dommere, og tilbyder også de kvalificerede hold at kigge forbi Business Kolding til sparring omkring deres businesscase, inden de drager til finalen i Industriens Hus i København.

17 hold fra Region Syddanmark har kvalificeret til landsfinalen, hvor i alt 42 hold deltager. Grunden til at så mange herfra er gået videre er, at der i Region Syddanmark er rigtig mange hold, der deltager, i år har i alt 611 hold været med i de indledende runder.

Ud af de 17 hold der er gået videre, er tre hold fra IBC og et hold fra Hansenberg, som alle klarede sig godt.

Besøg af Munkensdam Gymnasium
Flere gange om året får Business Kolding og Pakhuset besøg af elever fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvor vi få muligheden for at fortælle om iværksætteri, og om hvordan vi kender, hjælper og samler virksomhederne i Kolding Kommune.

Senest havde Niels Arne Lauridsen, Tanja Marek og Karoline Bache Schou besøg af 40 elever fra Munkensdam Gymnasium, der ønskede at høre mere om, hvordan vi hos Business Kolding arbejder med FNs Verdensmål, både internt i organisationen, men også over for virksomhederne i Kolding kommune. De fik også stillet en opgave, hvor de via en kort designproces skulle finde en mulig businesscase, som de til sidst skulle pitche for hinanden – alt sammen med fokus på FNs 17 verdensmål.

Efter oplægget fik vi følgende kommentar fra Frederik og Frederik, der begge læser matematik og bioteknologi med erhvervsøkonomi som valgfag:

“Vi er overraskede over, hvor dybt man kan gå i det med verdensmålene, og så kan vi jo også høre, at der er stor forskel på det erhvervsøkonomi vi lærer i skolen og virkelighedens verden.”

Frederik, Studerende

 - Vi kendte slet ikke Business Kolding eller Pakhuset, så det var ret fedt at høre om. Vi er overraskede over, hvor dybt man kan gå i det med verdensmålene, og så kan vi jo også høre, at der er stor forskel på det erhvervsøkonomi vi lærer i skolen og virkelighedens verden.

Business Lunch
To gange om året inviterer Majbritt Lykke Sørensen fra Business Kolding i samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner, SDU Kolding, IBA Erhvervsakademi Kolding og Designskolen Kolding til Business Lunch. Her kan virksomheder få en god snak med engagerede studerende, der ønsker at samarbejde med erhvervslivet. Det kan være praktik, projekter, eller studiejob.

Der er plads til ca. 45 virksomheder på lunchen, og disse bliver mødt af ca. 400 studerende om foråret og ca. 600 studerende om efteråret. Lunchen summer af liv, samtaler og aftaler.

Business Lunch er et enormt givende arrangement på alle mulige parametre. Det er forholdsvist billigt for samarbejdspartnerne at afholde, og gevinsten er enorm for både studerende og virksomheder. Det kan vi bl.a. se på de evalueringer vi får fra virksomhederne når arrangementet er overstået.

Begge parter får kigget hinanden i øjnene, og fornemmet om der er et rum for samarbejde.

De studerende for øvet sig i at formidle hvad det er de kan bidrage med, og sidenhen få brugt deres tillærte kompetencer hos en virksomhed. Virksomheden får løst nogle opgaver, der bliver kigget på med andre øjne. Og potentielt får de en medarbejder for fremtiden.