Business Koldings ESG-netværk er et ambitiøst netværk inden for grøn omstilling. I går var ti af Koldings største virksomheder samlet til det første arrangement, der blev afholdt på Birkemose Golfklub.

1. juni 2023

Bæredygtighed og ESG-agendaen fylder stadig mere i danske virksomheder, store som små. Presset fra finansielle aktører, lovgivning, medarbejdere og kunder i forhold til den bæredygtige agenda er stigende. Den store bølge af lovgivning, som er på vej fra EU, gør at virksomheder har brug for at kunne navigere i en kompleks dagsorden.

“Det faglige netværk henvender sig til virksomheder, som har min. én medarbejder, der på fuldtid beskæftiger sig med bæredygtighed, ESG, grøn omstilling etc., og som ønsker sparring i et lokalt netværk.”

Niels-Arne Lauridsen, Business Kolding

Mere end et netværk
- Med ESG-netværket ønsker vi at styrke virksomhederne i deres indsats omkring bæredygtighed og FN’s Verdensmål, forklarer Niels Arne Lauridsen fra Business Kolding. Det faglige netværk henvender sig til virksomheder, som har min. én medarbejder, der på fuldtid beskæftiger sig med bæredygtighed, ESG, grøn omstilling etc., og som ønsker sparring i et lokalt netværk.

Det er netværkets medlemmer der definerer, hvilke temaer der skal fokuseres på. Det sikrer størst sammenhæng med de udfordringer, der fylder i virksomhedernes ESG-agenda.

Eksempler på temaer kunne være: Dataindsamling, struktur af data, krav til supply chain, roadmap, organisering, involvering af kollegaer, ledelse af bæredygtighed, bæredygtighedsrapportering (ESG), miljøpolitik, kommunikationsregler ift. bæredygtighed, hvordan man får E, S og G til at hænge sammen samt certificeringer og mærkning.

Derfor deltager virksomhederne
Netværket er et fortroligt rum, hvor der kan udveksles erfaringer, udfordringer og findes løsninger i fællesskab. Derudover tilbyder netværket faglig sparring i form af oplæg samt mulighed for at sparre med både hinanden og facilitator.

“Jeg finder ESG netværket interessant, da jeg ser værdien i lokal sparring og vidensdeling mellem medlemmerne.”

Yahvi Frimand Paludan-Müller, Gram Equipment

- Jeg finder ESG netværket interessant, da jeg ser værdien i lokal sparring og vidensdeling mellem medlemmerne, fortæller Yahvi Frimand Paludan-Müller fra Gram Equipment. Da vi ofte sidder selv, med de daglige udfordringer inden for ESG agendaen, giver det rigtig god mening at kunne række ud til hinanden. Potentielt kan der også opstå samarbejder imellem medlemmerne.

Også Pernille Damgaard fra Lowenco ser frem til at blive en del af netværket:

- Grunden til at jeg har meldt mig ind i ESG-netværket, er en øget interesse inden for den grønne omstilling. I et lokalt forankret netværk ser jeg frem til god sparring og inspiration fra de øvrige medlemmer.

Rådgivningsvirksomheden Dichmann Lauridsen faciliterer processen og den faglige sparring til netværkets medlemmer. Dichmann Lauridsen hjælper virksomheder med den grønne omstilling, social ansvarlighed, dokumentation og kommunikation.

Der er stadig et par enkelte pladser i netværket, så lyder det som noget for dig og din virksomhed, så er der fortsat et par ledige pladser. Du bedes kontakte Niels-Arne Lauridsen ved Business Kolding for at høre mere.

Kontakt Niels-Arne Lauridsen for mere information omkring ESG-netværket

Tel +45 2941 7132
nal@businesskolding.dk
Forretningsudvikler

Niels-Arne Lauridsen