I går mødtes Repræsentantskabet i Foreningen Business Kolding, Kolding Kommune og en række lokale virksomheder til en snak om bosætning, og om hvordan erhvervslivet kan være med til at Kolding til en endnu mere attraktiv bosætningskommune.

1. juni 2023

Som opstart på dagen kunne Pernille France, Chef for Strategisk Vækst, præsentere kommunens nye bosætningsstrategi, hvor hovedmålet er, at Kolding kommune skal vokse med 500 borgere om året, så vi ved udgangen af 2026 kan tælle 96.500 borgere i kommunen.

Der er igangsat en proces om at styrke Koldings grundfortælling, og der arbejdes med tre temaområder:

  • Opfattelsen af Kolding: Styrke borgrenes egen fortælling/oplevelse af Kolding, og øge det generelle kendskab til Kolding udenfor kommunen
  • Uddannelse som løftestang: Udnytte potentialet i et stærkt uddannelsesmiljø, brande kommunen som et attraktivt uddannelsessted, og sikre gode overgange fra uddannelse til karriere
  • Fokus på det gode liv: Et attraktivt sted at etablere sig for unge familier og forankrede fællesskaber.

Virksomhedernes input til bosætning
Men hvordan er det så, at virksomhederne kan bidrage til bosætningen? Der blev i grupper arbejdet under flere overskrifter som:

  • Hvordan kan erhvervslivet bidrage til at skabe en mere positiv fortælling om at bo i Kolding blandt dem der bor i Kolding?
  • Hvordan kan erhvervslivet understøtte, at Kolding bliver kendt som et attraktivt sted at bosætte sig blandt dem, der bor uden for Kolding kommune?
  • Hvordan kan erhvervslivet bidrage til at gøre det attraktivt for unge familier at flytte til Kolding efter endt uddannelse i de store studiebyer?
  • Hvordan kan erhvervslivet hjælpe med at gøre det lettere for tilflyttere at finde og blive en del af eksisterende fællesskaber?
  • Hvordan kan erhvervslivet hjælpe med at gøre det attraktivt for unge at blive boende eller flytte til Kolding for at studere?
  • Hvordan kan erhvervslivet hjælpe med at gøre det lettere for dimittender at skabe sig en karriere i Kolding?

Det endelige svar på spørgsmålene kom ikke, men der kom mange gode forslag og input, som Kolding Kommune kan arbejde videre med. Der var dog bred enighed om, at der skal være en fælles fortælling om Kolding, uanset om man kommer fra kommunen, det private erhvervsliv eller uddannelsesinstitutionerne.

Der er allerede et tæt samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv, et samarbejde der skal styrkes med en stærkere historiefortælling. Hvilke kompetencer kan de studerende tilbyde virksomhederne, og hvilke jobs kan virksomhederne tilbyde de studerende. Ligeledes skal virksomhederne åbne endnu mere op for de unge i forbindelse med projektskrivning, praktik, studiejob mv. Og så skal de ”turde” ansætte nogen med mindre erfaring eller en anden baggrund end de plejer.

Skal vi have flere unge familier til at flytte til byen, skal der måske være mere hjælp at hente i forbindelse med job til ægtefæller, når den ene part får job i Kolding. Måske skal der være en fælles platform, der fortæller om ALT det Kolding kan byde på. Kan man indføre mere fleksible arbejdstider, for at hjælpe trafikken ind gennem Kolding – eller strukturere samkørsel.

Alle input bliver nu samlet ind, og indgår i Kolding Kommunes fortsatte arbejde med bosætningsstrategien.

Se Kolding Kommunes bosætningsstrategi her​:
Kolding Kommune: Bosætningsstrategi 2023-2026