Projektet skal styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder inden for digitalisering og Industri 4.0.

Væksthusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med RoboCluster, SDU Mads Clausen Instituttet, Professionshøjskolen Metropol, Odense Robotics, Design denmark, Business by Design, D2i – Design to innovate samt Designskolen Kolding og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Formål
Målet er at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 25 nye generiske produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabelsen af 350 nye job, 750 mio. kr. i meromsætning pr. år, heraf 300 mio. kr. i mereksport.

Business Koldings rolle
Business Kolding er partner på projektet og faciliteter projektforløb i Kolding Kommune.

Projektperioden løber i perioden 2017-2020.

Læs mere om projektet på www.digitaliseringsboost.dk.