Kom med, når vi holder temadag for byggebranchen med fokus på bæredygtigt byggeri.

Byggesektoren i Danmark står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for mindst 20 procent af den samlede CO2-udledning — alene i opvarmning og drift af bygninger. Dertil kommer CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen. Det er derfor afgørende, at vi udvikler nye, bæredygtige løsninger i byggeriet, hvis vi skal løse klimakrisen. Fra 2023 træder der nye krav for byggeriet i kraft, som skal sikre mere klimavenlige løsninger for byggeriet.

Formålet med temadagen er, at samle interessenter i Kolding Kommune inden for byggeri til et arrangement, hvor fokus er på at informere om hvad der rør sig i branchen på det grønne og bæredygtige felt.

Målgruppen er primært interessenterne inden for byggeri (arkitekter, entreprenører, boligforeninger, Kolding kommune, dem der producerer materialer til byggeriet, samt håndværkere).

PROGRAM

14.00 Velkomst
v/ Morten Bjørn, adm. direktør ved Business Kolding

Krav og Fakta

14.10 Den danske nationale strategi for bæredygtigt byggeri
v/ Elly Hove, DI BYG
Den første danske nationale strategi for bæredygtigt byggeri skal understøtte en langsigtet og helhedsorienteret bæredygtig omstilling af byggebranchen. Dette medfører nye krav til byggeriet gældende allerede fra 2023
• Hvilke nye krav stiller det til viden og nye kompetencer i branchen

14.40 Fakta om DGNB certificeringen
v/ Thomas Fænø Mondrup, Green Building Council Denmark
DGNB er en certificering til byggeriet, der er baseret på definitionen af bæredygtighed i henhold til FN’s Verdensmål
• Hvilke kriterier er certificeringen baseret på.
• Hvem er den relevant for

15.10 Pause 
Fyld op med kaffe, kage, frugt

Metoder og materialer

15.20 Nye materialer og nytænkning af eksisterende materialer er et af skridtene på vejen mod bæredygtigt byggeri 
v/ Chi-Manh Tran, R&D manager ved Saint-Gobain Weber
• Introduktion om 3D-printing i beton – muligheder og udfordringer
• Bæredygtigt byggeri, minimere affald, optimere receptur, frigøre ressourcer
• Eksempel på et gennemført projekt

15.50 Studier med 3D-print og beton - Fremtid og potentiale
v/ Roberto Naboni, associate professor ved Syddansk Universitet
• Studier med Saint-Gobain Webers materiale
• Optimering af design
• LCA Analyse

16.20 Hvad er den letteste vej til et mere klimavenligt byggeri? 
v/ Kenny Holm, indehaver af Holdbar
 Et bærende byggeri i træ.
 Bevare eksisterende bygninger.
 Kan træ alt?

Kolding Kommune og bæredygtigt byggeri

16.50 Kolding Kommuner går helt nye veje inden for bæredygtigt byggeri og anlæg
v/ Torben Gade, Projektchef Marina City, Kolding Kommune
• Kolding Kommunens bæredygtighedsstrategi og ambitioner
• Marina City som case med certificering, helt nye krav vedrørende udbud og grundsalg. Eksempler på innovative tiltag.

Det tager vi med os fra dagen

17.10 Paneldebat
Debatten indledes med en sammenfatning af oplægsholdernes hovedpunkter og konklusioner – som herefter diskuteres, ligesom der kan stilles spørgsmål.

17.45 Kahoot, netværk og sandwich

02. november 2021
kl. 14:00 - 17:45
Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
750 kr. for ikke-medlemmer af Foreningen Business Kolding
Gratis for medlemmer af Foreningen Business Kolding
Lise Daldorph
lidal@businesskolding.dk
+45 2924 5934