En ny gæste- og turistsæson nærmer sig, og Business Kolding vil gerne invitere jer alle til KICK OFF 2024 .

Formålet med dette arrangement er at give et overordnet indblik i nogle af de tiltag, der arbejdes med for at tiltrække gæster til området.
Der er lagt op til vidensdeling og hyggeligt samvær med kollegaer i branchen. Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at blive klogere på nogle af de initiativer, der arbejdes med, samt ønske hinanden en god sæson 2024.

Program
08.00

Morgenmad og netværk med kollegaer

08.15

Velkomst
v/ Tove Gæmelke, Business Kolding

08:20

Oplæg om sæsonen:

Hvad sker der i Destination Trekantområdet og Legoland Billund Resort samarbejdet?
v/direktør for Destination Trekantområdet Martin Perregaard-Bitsch

Hvad sker der i Naturpark Lillebælt
v/ Sekretariatschef Niels Ole Præstbro

Hvad sker der på kulturområdet i Kolding i 2024
v/ Kultur- og eventchef Lisbet Holten Lambert

Branding af Kolding Kommune
v/Chef for Strategisk Vækst Pernille France

Evt.

09.45

God sommer og tak for i dag

Tilmelding

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

  • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
  • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
  • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
  • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
  • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
  • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
  • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
  • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

Ja, jeg vil gerne modtage nyheder og arrangementer.

21. marts 2024
kl. 08:00 - 09:45
Sct. Jørgens Gård
Hospitalsgade 4
6000 Kolding
Gratis
Tove Gæmelke
tg@businesskolding.dk
+45 4096 5505
Tilmeldingsfrist den 15. marts

Husk at sætte p-skiven ved parkering