For mange virksomheder kan arbejdet med klima og CO2-beregninger virke som en ressourcetung og uoverskuelig opgave at komme i gang med. Men det kan vi hjælpe med.

Business Kolding tilbyder i samarbejde med NIRAS et forløb, der hjælper virksomheder i gang med CO2-beregning, og gør virksomheden i stand til at udarbejde et årligt klimaregnskab, udvikle en klimastrategi og sætte mål for indsatsen. Gennem et koncentreret forløb klædes medarbejdere fra virksomheden på, til at kunne udarbejde et fuldt klimaregnskab. 

Indhold
Forløbet er bygget op omkring en-til-en-vejledning og workshops. Der er tre workshops; En fælles opstarts-, en pitstop- samt en opsamlingsworkshops, som alle foregår sammen med andre virksomheder. På workshops vil deltagerne få en introduktion til klimaregnskaber, terminologi, strategiske klimamålsætninger m.m. Under en-til-en vejledningen tager rådgiver udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov og arbejde individuelt med den enkelte virksomhed.  

Med Grønt Bælte i CO2-beregnings forløbet opbygger virksomheden interne kompetencer til at kortlægge og spore udledninger fra virksomheden år for år. Arbejdet forankres hos centrale medarbejdere, så virksomheden gør sig uafhængig af eksterne rådgivere, og fremover selv kan udarbejde klimaregnskaber.

Hvad får virksomheden?

 • Kendskab til den mest anvendte standard der danner metodegrundlag for beregning af virksomheders CO2-aftryk, Drivhusgasprotokollen.
 • Erfaring med klimakompasset til kortlægning af virksomhedens udledninger.
 • Hjælp til at identificere indsatsområder, vejledning i at sætte mål og inspiration til at kommunikere om indsatsen.
 • Kursusbevis efter endt forløb

Hvad forventes af jer?
For at virksomheden får mest muligt ud af forløbet skal en/to medarbejdere i virksomheden, som vil skulle videreføre klimarbejdet, forvente at skulle lægge i omegnen af ca. 40 timer til hele forløbet. Der kan maks. være to deltagere pr. virksomhed. 

OBS: SMV:GRØN Åbner for ansøgninger den 12. - 16. september 2022.

Læs mere om SMV:GRØN og tilskud her

OBS: tilmeldingsfrist er 1. november

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

 • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
 • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
 • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
 • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
 • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
 • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
 • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
 • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

Ja, jeg vil gerne modtage nyheder og arrangementer.

23. november 2022
kl. 14:00 - 17:00
Volkerts Fylke
Dalbygade 40D
6000 Kolding
kr. 30.000 (med mulighed for tilskud. Se allersidst i invitationen)
Lise Daldorph
lidal@businesskolding.dk
+45 2924 5934