Foreningen Business Kolding indkalder til den årlige Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022, på Comwell Kolding.

På den årlige Generalforsamling vælger medlemmerne af Foreningen Business Kolding et Repræsentantskab. Alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2022, kan stemme og/eller stille op til Repræsentantskabet. Valgperioden er 2 år, og i 2022 skal der vælges 10 nye repræsentantskabsmedlemmer. 

Tilmeld dig Generalforsamlingen her

Du kan også læse mere om Repræsentantskabet og melde dit kandidatur her

Program
15.00

Kaffe, kage og netværk
Mød kandidaterne til repræsentantskabet

15.45

Velkomst

15.50

Ordinær generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 3, herunder oplæsning af meddelelse fra Kolding Byråd, de faglige organisationer, Campusrådet, UU-rådet, detailbranchen og turismedestinationssamarbejdet om, hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
17.00

Afslutning

Tilmelding til Generalforsamling 2022

Ja, jeg accepterer betingelserne.

Håndtering af persondata i Business Kolding

Ved tilmelding, accepterer du samtidig, at Business Kolding (dataansvarlig) behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

 • Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Business Koldings interne IT-systemer
 • Oplysningerne indsamles og behandles ifm. arrangementshåndtering og efterfølgende erhvervsservice til den pågældende virksomhed
 • Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter arrangementet, jfr. gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
 • Eventuelle deltagerlister (navn og virksomhed) kan distribueres til arrangementets deltagere, samt oplægsholdere
 • Ved nogle arrangementer vil der blive taget billeder og video, som bruges ifm. medie- og presseomtale, og på Business Koldings hjemmeside og sociale medier
 • Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Business Kolding og videresælges ikke til tredjepart
 • Du har iflg. persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
 • Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet

Læs mere om Business Koldings persondatapolitik eller kontakt Business Kolding, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Tlf. 76 33 21 11, info@businesskolding.dk.

24. februar 2022
kl. 15:00 - 17:00
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Gratis
No-show-fee på kr. 250,- opkræves ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før arrangementsstart.
Sidste tilmelding til Generalforsamling er 11. februar 2022 klokken 12. Arrangementet er kun for medlemmer af Foreningen Business Kolding