Foreningen Business Kolding søger 10 nye medlemmer til repræsentantskabet i 2022.

1. december 2021

Alle medlemmer af Foreningen Business Kolding kan stille op til Repræsentantskabet.

Valg til repræsentantskabet foregår på Foreningen Business Koldings Generalforsamling den 24. februar 2022 og valgperioden er 2 år.

Som repræsentantskabsmedlem i Foreningen Business Kolding er du med til at sætte præg på dagsordener, der har betydning for erhvervslivet i Kolding Kommune. Du bliver en del af erhvervslivets ambassadørkorps i Kolding, og kan stille forslag til fokusområder, sætte retning for udviklingen, drive netværk og bidrage til arbejdsgrupper indenfor din branche og/eller ekspertise, til gavn for alle medlemmerne i Foreningen Business Kolding.

Du indgår i et stærkt netværk med 34 medlemmer fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og det politiske system i Kolding Kommune.

Repræsentantskabet vælger sin 8-personer store bestyrelse blandt de 35 repræsentantskabs-medlemmer, så som Repræsentantskabsmedlem har du stor indflydelse på Foreningen Business Koldings aktiviteter og strategiske retning.

Repræsentantskabet er samlet ca. 4 gange om året á ca. 2 timers varighed, med et mix af information og dialog, og hvor de bl.a. drøfter aktuelle temaer, udviklingen i Foreningen Business Kolding, og giver input til hvordan vi sammen sikrer de bedste vækst- og rammebetingelser for erhvervslivet i Kolding Kommune.

Deadline for at melde dit kandidatur til Repræsentantskabet er den 11. februar 2022 kl. 12, hvis du vil med i valgmaterialet, som udleveres på Generalforsamlingen. Du har også mulighed for, at melde dit kandidatur på selve generalforsamlingen den 24. februar 2022.

Har du spørgsmål til Repræsentantskabet eller opstilling her til, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Signe Madsen på simad@businesskolding.dk eller 7979 5888