Vidste du, at du kan søge tilskud til efteruddannelse? Er du akademiker, kan du fra 7. februar 2023 søge Akademiker-fondspuljen om et beløb til eksempelvis et masterfag.

8. februar 2023

Hvem Akademiker-fondspuljen omfatter

Du kan søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Akademikerne samt øvrige særskilte statslige overenskomster på akademikerområdet. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Akademikerne (AC) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om støtte til (al støtte er eksklusiv moms):

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler. Se dog særlige regler nedenfor.

Retningslinjer for støtte

Akademiker-fondspuljen kan give tilskud til ansøgninger inden for følgende beløbsgrænser pr. ansøgning:

  • 50.000 kr. til master-/kandidatmodul(er).
  • 30.000 kr. til diplom-/akademi-/bachelormodul(er).
  • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. i alt.

 

Læs mere her link